15/06/2024

Rok 2024 přinesl důležitou změnu pro všechny ženy, které se v letech 1986 až 1995 staraly o děti a zároveň si přivydělávaly. Dosud platné nařízení, které významně ovlivnilo výpočet jejich budoucích důchodů, bylo konečně zrušeno. Tato změna představuje vítanou úlevu pro mnohé ženy, které se ocitly v nepříjemné situaci díky, nyní již zastaralému, pravidlu.

Stará pravidla a jejich dopady

Podle dříve platného zákona se výdělky z přivýdělků žen na rodičovské dovolené automaticky započítávaly do výpočtu důchodu, což často vedlo k finančně nevýhodným situacím. Především u žen, které si v době rodičovské dovolené přivydělaly menší částky, mohlo toto pravidlo znamenat výrazné snížení důchodu. Pokud byla doba péče o dítě uznána za vyloučenou, nebylo možné provést porovnání s potenciálními výdělky, což ženám paradoxně ztěžovalo situaci.

Jak se důchod nově počítá

Díky novému legislativnímu uspořádání, které vstoupilo v platnost na začátku roku 2024, mohou nyní  ženy, samozřejmě i muži, na rodičovské dovolené, kteří si přivydělávají, volit, jak se jejich příjmy započítají do důchodu. Když je to pro ně výhodné, mohou si přivýdělky nechat započítat. V opačném případě mohou tato období evidovat jako tzv. vyloučené doby, což může být finančně výhodnější.

Foto: Shutterstock

Důležitá poznámka k historickému kontextu

Jednou z otázek je, proč se změna týká pouze období od roku 1986 do 1995. Důvodem je, že před rokem 1986 výdělky při výpočtu důchodu nehrály roli a od roku 1996 již platí nové pravidlo důchodového pojištění, které je komplexnější a flexibilnější.

Dále je dobré zmínit, že před rokem 1996 se očekávalo, že o děti se starají převážně ženy, a proto se péče o děti jako náhradní doba pojištění zohledňovala pouze u nich. Od roku 2023 se však situace mění a zavádí se také takzvané výchovné, které reflektuje různé formy péče o děti a jejich dopady na důchodový věk.

Význam změny pro rovnost a plánování budoucnosti

Zrušení starého nařízení má zásadní význam pro rovnost mezi muži a ženami a spravedlivější přístup k důchodovému pojištění. Tato legislativní úprava nejenže zjednodušuje systém, ale také snižuje administrativní zátěž a umožňuje lidem lepší plánování své finanční budoucnosti bez strachu z nespravedlivých důchodových ztrát.

Foto: Shutterstock, zdroj: Ceskeduchody

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *