22/04/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá významnou novelu zákoníku práce, která přinese zásadní změny v oblasti výpovědí, zkušební doby, odstupného a dalších oblastí. Cílem je modernizovat zastaralý systém a reagovat na dynamický vývoj trhu práce.

Změny v oblasti výpovědi

Novela zavádí kratší výpovědní dobu pro všechny výpovědi, ať už je podá zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Výpovědní doba by nově běžela od následujícího dne po doručení výpovědi, čímž by se zkrátila o jeden měsíc. U problematických zaměstnanců by se výpovědní doba mohla zkrátit dokonce na jeden měsíc. Dalším navrhovaným krokem je zavedení výpovědi bez udání důvodu. Zaměstnavatel by tak mohl dát výpověď bez nutnosti zdůvodnění, ale s nárokem na odstupné až do šesti platů. V případě zaměstnavatelů s odbory by se o této možnosti museli s nimi písemně domluvit.

Změny v oblasti zkušební doby

Novela zvažuje možnost prodloužení zkušební doby po dohodě se zaměstnancem. Detaily ohledně maximální délky prodloužení zatím nejsou jasné.

Změny v oblasti odstupného

Náklady na odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání by nově měla nést pojišťovna.

Další zvažované změny

Kromě výše uvedených změn se novela zákoníku práce zabývá i dalšími oblastmi. Zaměstnanci by po návratu z rodičovské dovolené měli mít možnost uzavřít se zaměstnavatelem smlouvu na částečný úvazek na stejnou práci, kterou vykonávali před nástupem na dovolenou. U pracovních poměrů na dobu určitou, které slouží k zastupování na mateřské/rodičovské dovolené, by se mohlo opakování těchto smluv stát neomezeným. Zaměstnanci by dále měli získat možnost si rozvrhnout pracovní dobu i na pracovišti zaměstnavatele, a to nejen v případě práce na dálku.

Tyto doplňkové změny by měly dále posílit flexibilitu trhu práce a zohlednit specifické potřeby jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Foto: Shutterstock

Dopady na zaměstnavatele a zaměstnance

Očekává se, že změny povedou k zvýšené flexibilitě trhu práce. Usnadní se propouštění problematických pracovníků a zároveň se zvýší motivace k rekvalifikaci a vzdělávání. Na druhou stranu se dá předpokládat vyšší administrativní zátěž pro zaměstnavatele a nejistota u méně výkonných či problematických zaměstnanců.

Závěr

Novela zákoníku práce slibuje modernizaci pracovního prostředí a větší flexibilitu pro obě strany. Je však důležité zvážit i potenciální dopady a včas se na ně připravit.

Informace v tomto článku jsou založeny na dostupných neoficiálních informacích a návrzích. Konečná podoba novely se může lišit. Pro aktuální informace sledujte i oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, Pravniprostor

2 názory u článku “Zákoník práce v Česku dozná velké změny. Zaměstnanci, kteří se flákají, přijdou o práci

  1. Vím, že nejvíc se flákaji právě ti, kteří budou propouštět..Ale ti sami sebe nepřipustím, že?

  2. Dobrý den,chtěl bych se optat jestli může firma přijmout člověka,kterého přistihla při krádeži a za tento přestupek ho propustila a jak se můžeme proti tomuto rozhodnutí ohradit my poctivý pracující…je to jako plivanec do tváře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *