23/05/2024

Úmrtí blízkého je bezesporu jednou z nejsložitějších životních situací, kterou můžeme zažít. Vedle emocionálního vypětí ze ztráty, je nezbytné se vypořádat s řadou administrativních úkolů. Jedním z nich je řešení otázek spojených s výplatou důchodu zesnulé osoby. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) poskytla jasná pravidla a upozornění týkající se toho, co je potřeba udělat v případě, že dojde k úmrtí důchodce.

Jak funguje systém informování o úmrtí

Když důchodce zemře, ČSSZ obvykle obdrží informaci o úmrtí z různých zdrojů. Od matrik, přes registry obyvatel, až po sociální služby, pokud zemřelý žil v nějakém zařízení. Tato notifikace by měla k úřadu dorazit nejpozději do dvou týdnů po zápisu úmrtí do matriky. Přesto se může stát, že informace dorazí s určitým zpožděním, což může vést k nechtěnému přeplatku důchodu.

Výplata důchodu a jeho ukončení

Důchody jsou vypláceny měsíc dopředu, a právo na ně zaniká dnem úmrtí důchodce. To znamená, že pokud důchodce zemře den před svým pravidelným výplatním termínem, na další výplatu již nárok nemá. Jestliže dojde k výplatě po tomto datu, vzniká takzvaný přeplatek, který je nutné vrátit.

Co dělat, když dojde k přeplatku

Pokud se stane, že důchod byl vyplacen i po datu úmrtí, je nutné tyto peníze vrátit. To se týká jak hotovostních, tak bezhotovostních plateb. ČSSZ v takovém případě kontaktuje příslušnou banku, aby peníze vrátila, nebo se obrátí přímo na pozůstalé. Pokud pozůstalí disponují prostředky na účtu zemřelého, mají povinnost tyto peníze vrátit.

Prevence problémů: Rychlé informování

Aby se minimalizovalo riziko vzniku přeplatků, doporučuje ČSSZ, aby pozůstalí neprodleně informovali úřad o úmrtí pomocí různých dostupných komunikačních kanálů. Telefonicky, e-mailem nebo osobně. Tímto způsobem může být proces zastavení výplaty důchodu urychlen, a tím se sníží možnost vzniku finančních nesrovnalostí.

Foto: Shutterstock

Co se děje, když důchod nebyl včas převzat

Stane-li se, že důchodce nevyzvedne svůj důchod a krátce poté zemře, tyto nedoplatky přecházejí na jeho pozůstalé. V takovém případě mají právo na nedoplatek manžel, manželka či děti zesnulého, pokud s ním žili ve společné domácnosti. V opačném případě se nedoplatky stávají součástí dědictví a o jejich rozdělení rozhoduje notář.

Jak se vyhnout potížím s důchodovými výplatami po úmrtí

Zvládání důchodových záležitostí po úmrtí blízkého může být stresující, ale se znalostí relevantních informací a rychlým jednáním se lze vyhnout mnohým problémům. Důležité je zůstat v kontaktu s ČSSZ a adekvátně reagovat na jakékoli změny nebo požadavky.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, pruvodce.gov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *