15/07/2024

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže převést tepelnou energii ze vzduchu, vody či země na tepelnou energii, kterou lze využít pro vytápění domu nebo ohřev tepelné vody. Přispívá k ochraně životního prostředí, snižuje emise skleníkových plynů.

Výměna za plynový kotel

Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo se stává stále populárnější volbou pro domácnosti, které hledají efektivnější způsob vytápění svých domovů. A nejen to, stát nabízí dotace a jiné pobídky, aby se lidé přestali spoléhat na fosilní paliva a přešli na čistější alternativy.

Výhoda tepelného čerpadla

Výhodou tepelného čerpadla je, jak bylo výše zmíněno, šetrnost k životnímu prostředí. Plynové kotle spalují fosilní palivo a produkují emise skleníkových plynů, tepelné čerpadlo využívá energii z okolního prostředí. Navíc může být využíváno i pro ochlazení v letních měsících.

Další výhodou je úspora. Plynové kotle jsou nákladné na provoz. Odhaduje se, že tepelné čerpadlo domácnosti ušetří až 40% na nákladech vytápění ve srovnání s plynovým kotlem.

Foto: Freepik

Podpora státu na pořízení tepelného čerpadla

Pořizovací cena tepelné čerpadla je vysoká, nejedná se pouze o vysokou pořizovací cenu ale i náklady na běžný provoz a údržbu, avšak z pohledu dlouhodobého horizontu se takováto investice jistě vyplatí. Navíc v ČR jsou různé dotace a podpůrné programy pro obnovitelné zdroje. V ČR v rámci programu Nová zelená úspora můžou lidé žádat o dotaci na tepelná čerpadla až do výše 350.000,- Kč. V případě rodinného domu může dotace pokrýt až 40 % nákladů na nákup a instalaci tepelného čerpadla. Dotační program můžou lidé využít v případě, že tepelný čerpadlem nahrazují starý kotel (např. kotel na pevná paliva jako je uhlí či dřevo).

Dalším programem může být například Operační program Životního prostředí, který nabízí finanční podporu pro obnovitelné zdroje energie v oblasti vytápění a ohřevu vody. Lidé mohou získat až 50 % z celkových nákladů na instalaci.

Od 1.ledna 2020 byla snížena sazba DPH na instalaci tepelných čerpadel a dalších zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie na 10 %.

Stát se snaží podporovat občany k instalaci tepelných čerpadel a udržování tak zdravé životní prostředí. Zde uvádíme pouze pár programů, které občas může čerpat.

Foto: Freepik, zdroj: Penize , Woltair