16/07/2024

NASA je americká kosmická agentura, která se zabývá výzkumem vesmíru a hledáním odpovědí na otázky o našem kosmickém okolí, včetně existence mimozemšťanů. Provádí řadu misí a projektů zaměřených na hledání exoplanet – planety mimo naší sluneční soustavu. Přestože NASA nemá žádný přímý kontakt s mimozemskými civilizacemi, organizace se stále zajímá o otázky týkající se existence mimozemského života a aktivně pokračuje ve výzkumu, který by mohl přinést další informace o této problematice.

Důkazy o mimozemšťanech

NASA nemá doposud žádný konkrétní důkaz o existenci mimozemské civilizace. Existuje však několik hypotéz, které NASA zkoumá a jsou uváděny jako důvod, proč doposud nebyl žádný kontakt s mimozemskou civilizací:

  • Jedna z hypotéz naznačuje, že existuje nějaká překážka nebo událost, která brání rozvoji inteligentních civilizací. Tato překážka by mohla být například vzácnost vzniku života, tendence k sebezničení nebo jiné faktory, které by mohly omezovat vývoj a šíření mimozemského života.
  • Vzdálenost a rozptýlenost: Vesmír je obrovský a vzdálenosti mezi hvězdami jsou ohromné. Možnost, že dvě inteligentní civilizace by se potkaly, je velmi malá kvůli rozptýlenosti v prostoru a času. I kdyby existovaly jiné civilizace, mohli by být natolik daleko, že by bylo obtížné je najít a navázat kontakt.
  • Technologická omezení: Možná jsme ještě nedosáhli dostatečně vysoké technologické úrovně, abychom mohli zachytit nebo interpretovat signály nebo projevy jiných inteligentních civilizací. Naše současné technologie mohou být nedostatečné nebo nepřesné pro odhalení a interpretaci mimozemských komunikací.
Foto: Shutterstock

Nová teorie

Student z katolické střední školy a polský profesor politologie přišli s teorií, že civilizace existovala v průběhu historie vesmíru a pravděpodobně se vyhodila do povětří nebo se nějakým způsobem zničila. Ve zlověstném zvratu poukazují na to, že jakákoliv strašná událost, která vypudila mimozemšťany z vesmíru, by logicky zasáhla daleko dříve. Konkrétněji než se tyto civilizace vůbec dostaly mimo svůj svět. To znamená, že pokud se tento argument vztahuje na nás, katastrofa by měla brzy udeřit i na náš svět.

Foto: Shutterstock, zdroj: irozhlas, WashingtonPost , NewScientist