24/06/2024

Léto 2023 přineslo v České republice výrazné změny v oblasti pronájmu nemovitostí a ubytování. Od začátku tohoto roku musejí ubytovací platformy, jako je Booking.com, Airbnb, Bezkempu.cz a Hotelypenziony.cz, hlásit finančnímu úřadu veškeré informace o klientech, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Tato novinka je reakcí na mezinárodní směrnici DAC7, která má zvýšit transparentnost a kontrolu výběru daní z podnikání na digitálních platformách.

Oznamovací povinnost

Tato oznamovací povinnost se nevztahuje pouze na pronájem bytů, domů, chalup a karavanů, ale také na exotičtější ubytování, jako je teepee pro přespání ve spacáku. Toto opatření má za cíl zajistit, aby všichni pronajímatelé, bez ohledu na to, zda nabízejí své nemovitosti přes globální nebo tuzemské platformy, respektovali nová pravidla.

Samotná oznamovací povinnost spočívá na provozovatelích ubytovacích platforem, nikoli na jednotlivých majitelích nemovitostí. Tito provozovatelé musí identifikovat prodejce (pronajímatele), uvést výši plateb v jeho prospěch a poskytnout účty, na které směřují tyto platby. Toto opatření má za cíl zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého pronájmu a lépe kontrolovat výběr daní.

S tímto opatřením se očekává, že bude výrazněji regulován i pronájem nemovitostí na několik měsíců, zejména během letní sezóny. Mnoho jednotlivců a rodin využívá pronájem nemovitostí na letní měsíce, a Česká republika se stala oblíbenou destinací i pro zahraniční turisty.

Sankce z nepřiznaných příjmů

Z hlediska daní je zásadní rozlišit mezi nájmem a ubytovací službou. U běžného nájmu se očekává, že pronajímatel poskytuje pouze základní služby, jako je dodávka vody a tepla, odvoz komunálního odpadu a úklid společných prostor. Pokud jsou v ceně pronájmu zahrnuty i další služby, jako je poskytnutí ručníků, stravování nebo výměna ložního prádla, jedná se o ubytovací službu, která podléhá jinému zdanění.

Sankce za nepřiznání příjmů z krátkodobého pronájmu mohou být vysoké, včetně doměření daně a penále ve výši 20 % z doměřené daně plus úroku z prodlení. Je důležité, aby majitelé nemovitostí správně kategorizovali svou činnost a dodržovali platné daňové předpisy.

Foto: Shutterstock

Rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou

  • Rozhodujícím faktorem je délka pronájmu. Krátkodobý pronájem (do 48 hodin) se považuje za ubytovací službu, zatímco dlouhodobý pronájem je tradiční nájem.
  • Ubytovací služba je obvykle plátcem DPH, zatímco nájem nemusí být.
  • Ubytovací služba má povinnost hlásit příjmy a odvádět daně, zatímco nájemci musí příjmy také hlásit, ale v rámci daně z příjmu fyzických osob.

S těmito novými pravidly musí majitelé nemovitostí, kteří nabízejí krátkodobý pronájem přes digitální platformy, pečlivě sledovat své povinnosti ohledně daní a dodržovat platné předpisy. Každý, kdo se zabývá tímto typem činnosti, by to měl konzultovat s odborníkem na daně, aby zajistil plnou shodu s právními předpisy a minimalizoval riziko případných pokut.

Toto opatření by mělo přispět k zvýšení transparentnosti a spravedlnosti v oblasti pronájmu nemovitostí v České republice a zajistit, že všichni aktéři budou platit spravedlivé daně za své příjmy z krátkodobého pronájmu.

Foto: Shutterstock, zdroj: Financnisprava, MFCR, epravo