19/07/2024

Stát nabízí mimořádnou okamžitou pomoc, jednou z dávek hmotné nouze, kterou je možné využít k nákupu školních potřeb, zaplacení za kroužky, nákup nové pračky nebo kauce za byt. Jak a kdo o tuto pomoc může požádat?

Co to je mimořádná okamžitá pomoc?

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová dávka, sloužící k pokrytí nenadálých finančních problémů. Ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka, zdůraznil, že dávku mohou využít rodiny s nedostatečnými prostředky pro své děti na začátku školního roku. Tato pomoc však může pokrýt i náklady na základní opravu domu po živelních pohromách nebo pořízení nového domácího vybavení.

Výše a využití dávky

Výše mimořádné okamžité pomoci závisí na konkrétní situaci, obvykle však koresponduje s existenčním a životním minimem. Životní minimum se odvíjí od počtu členů domácnosti, s hodnotami pro jednotlivce a další členy domácnosti v různých věkových kategoriích.

Mimořádná okamžitá pomoc je nenároková, o poskytnutí rozhodují pracovníci úřadů práce.

Situace, na které můžete čerpat pomoc:

Vážná újma na zdraví – MOP může doplnit vaše příjmy na úroveň existenčního nebo životního minima.

Mimořádná událost – např. živelní pohromy. Výše dávky může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima jednotlivce.

Jednorázový výdaj – zahrnuje situace jako ztráta dokladů, náklady na stěhování nebo kauce za byt.

Vybavení domácnosti – k pokrytí nákladů na nezbytné vybavení domácnosti jako pračka, lednička nebo postel.

Vzdělání nebo kroužky – pokryje náklady spojené s vzdělávacími nebo zájmovými aktivitami dětí.

Sociální vyloučení – pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Max. výše dávky je stanovena na 1000 Kč.

Nepředvídaná událost – pro události, které nebylo možné předvídat ani jí předejít.

Jurečka také upozornil, že tato dávka může být využita v případě bytové nouze, což je aspekt, o kterém mnoho lidí neví. Důležité je zdůraznit, že ačkoli je tato pomoc nenároková, slouží jako nástroj pro ty, kteří skutečně potřebují překonat náhlé finanční problémy.

Foto: Shutterstock

Kde a jak požádat o mimořádnou okamžitou pomoc?

Chcete-li požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, musíte se obrátit na místní úřad práce. Pokud jste v těžké finanční situaci, je vhodné mít s sebou všechny potřebné dokumenty, které dokazují vaši aktuální finanční situaci a potřebu. Mezi tyto dokumenty patří například potvrzení o výši vašeho příjmu, výpisy z bankovního účtu nebo doklady o vašich aktuálních výdajích.

Úředníci vás mohou požádat o další informace, jako je důvod žádosti, aktuální životní situace nebo plány do budoucna. Na základě těchto informací budou posuzovat, zda máte nárok na dávku a v jaké výši.

Je důležité podat žádost co nejdříve po vzniku okolností, které vás přivedly do finanční nouze. Pokud je váš případ naléhavý, můžete požádat o rychlé vyřízení.

Kolik času trvá vyřízení žádosti?

Zpravidla by měla být vaše žádost vyřízena během několika pracovních dní. V případě složitějších situací nebo pokud úřad potřebuje další informace, může se doba vyřízení prodloužit. Pokud je však vaše situace opravdu kritická, úřad by měl reagovat okamžitě.

Stát nabízí řadu možností, jak podpořit lidi v finanční tísni 

Mimořádná okamžitá pomoc je jednou z těchto možností. Ačkoliv se může zdát, že proces žádosti je složitý, je to způsob, jak zajistit, že pomoc skutečně dostanou ti, kteří ji opravdu potřebují. Pokud se cítíte ohroženi finanční tísni, neváhejte a obraťte se na svůj místní úřad práce.

Foto: Shutterstock, zdroj: Finance, MPSV