03/12/2023

Česká spořitelna, jedna z dominantních bank v České republice, oznámila zásadní změnu, která se dotkne více než 2 milionů svých klientů. Již brzy nebude nutné mít dvě samostatné aplikace pro přihlašování a ověřování. George klíč se stane součástí hlavní bankovní aplikace George.

Nová kapitola mobilního bankovnictví

Zrušení samostatné ověřovací aplikace je krokem k jednoduššímu a pohodlnějšímu bankovnictví. Spořitelna postupně začne převádět uživatele George klíče na nové řešení od prvního zářijového týdne. Proces bude postupný a potrvá až do jara 2024.

Filip Hrubý, mluvčí spořitelny, zdůraznil, že banka si váží svých klientů a nebude je nechat ve tmě. „Každému klientovi dáme předem vědět zprávou v Georgi a e-mailem, že je čas na změnu.“ Pro přihlašování bude možné využít otisk prstu, sken obličeje nebo šestimístný PIN.

Jak si stojí ostatní banky?

Česká spořitelna není jediná banka, která usiluje o sjednocení. Komerční banka nabídla svůj klíč v rámci nové aplikace KB+ jen pro nové klienty. Většina stávajících klientů stále zůstává ve starších aplikacích. Naopak ČSOB zatím neplánuje svůj samostatný Smart klíč začleňovat do hlavní aplikace.

Foto: Shutterstock

Inspirovala banky evropská směrnice?

Změny v oblasti mobilního bankovnictví v posledních letech můžou souviset s evropskou směrnicí PSD 2. Ta od ledna 2020 vyžaduje dvojí ověření klienta. Mnoho bank reagovalo zavedením elektronických klíčů.

Co to znamená pro klienty?

Sloučením aplikací se banka snaží zjednodušit proces ověřování a zároveň zlepšit uživatelský zážitek. V praxi to znamená, že přihlášení do mobilní aplikace George bude jednodušší a rychlejší. Pokud klienti aplikaci George ještě neaktivováli, je nyní pravý čas. Hrubý dodává: „Klienti budou potřebovat otisk prstu, sken obličeje nebo PIN pro přihlášení.“

Vize pro budoucnost

Spořitelna tímto krokem sleduje vizionářskou cestu sjednoceného řešení, kde mobilní aplikace bude centrálním bodem komunikace s klientem. Hrubý dodává: „Hlavním důvodem, proč klienti nevyužívají mobilního George, je fakt, že obecně nechtějí využívat chytrý mobil. Nyní jim nabízíme jednodušší řešení.“

Tato změna ukazuje, jak spořitelna naslouchá svým klientům a usiluje o moderní a efektivní řešení v oblasti mobilního bankovnictví. Zůstává otázkou, zda se další banky přidají k trendu sjednoceného mobilního bankovnictví.

Foto: Shutterstock, zdroj: Ceskasporitelna, Penize,

Nenechte si ujít
Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo před více jak rokem připravovat novelu stran příspěvku na péči. Ta měla také nastavit nová pravidla jejího zvyšování, ale místo toho teď vláda jedná o další novele. Jak už to tak bývá, zatím se nedohodli. Co je tento příspěvek zač? Jde o sociální dávku určenou těm lidem, který se o sebe kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu nemohou postarat. Potřebují tedy průběžnou asistenci, buď částečnou, či plnou. Dle míry této potřeby je takový člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Od nich se odvíjí výše příspěvku a každý stupeň má jisté podmínky. Peníze tak slouží k úhradě pečovatelské služby, pomůcek, zařízení nebo třeba pro blízkou osobu. Tu obvykle taková péče omezuje od plných pracovních možností. V případě 70 % takto závislých lidí totiž zajišťuje potřebnou péči právě rodina a nejbližší okolí. To potvrdil i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Pět let beze změny Zatímco ale inflace v posledních pěti letech „vesele“ rostla, tento příspěvek zůstal zcela bez pozornosti. Poslední změna nastala 2018, ovšem od té doby citelně klesla kupní síla měny. Co jste v srpnu roku 2018 koupili za pět tisíc, na to jste v letošním srpnu potřebovali už sedm tisíc. Také ceny pečovatelských služeb neklesaly, právě naopak. MPSV tak během první polovičky letoška připravilo další novelu zákona o sociálních službách. V návrhu však bylo jen zvýšení příspěvku pro dospělé v prvním stupni závislosti. Konkrétně z 880 Kč na 2 000 Kč. Tento návrh však nakonec ani nedoputoval do prostor Sněmovny. Foto: Shutterstock Kdy bude další zvýšení? V září oznámilo ministerstvo nepříliš konkrétně další zvýšení, které bylo v plánu na rok 2024. Původně na tom byla i shoda, teď se však vedou další jednání. Tiskový mluvčí řekl, že se o věci stále diskutuje. Novela zákona o sociálních službách plánovaná na leden 2025 se zvýšením nezabývá. Ale právě tento zákon ho stanovuje. Automatická valorizace? Ministra Marian Jurečka několikrát mluvil o automatickém navyšování, s čímž souhlasí i Václav Krása. Mechanismus by měl být podobný jako u penzí. V září ministerstvo oznámilo další druh dávky, tzv. doplatek příspěvku na péči. „Ten bude určen příjemcům příspěvku na péči, pro kterého není stávající výše objektivně dostatečná.“ Dle původních plánů měl doplatek fungovat od září 2024. Je však znám pouze název, vůbec ne konkrétní podoba, což není moc důvěryhodné. Byla by to také další administrativa a posuzování. Dle slov Jakuba Augusty z tiskového odboru: „probíhají jednání s aktéry“. Výsledkem je velká neznámá a punc nedůvěryhodnosti. Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, Kurzy, iRozhlas Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Lednová valorizace důchodů v roce 2024 přináší podstatnou změnu. Na rozdíl od předchozích let, tentokrát dojde pouze ke zvýšení základní výměry důchodů, čímž se odchyluje od tradičního postupu, který zahrnoval zásluhovou část. Tato novinka, kterou ovlivnilo nenápadné ustanovení v zákoně, může překvapit mnohé důchodce. Proces schválení a dopady na důchodce Vláda schválila nařízení, které určuje, že všechny důchody se zvýší o 360 korun. Toto rozhodnutí vychází z pravidel daných zákonem o důchodovém pojištění. Důležitým faktorem je zde výška průměrné mzdy, která v tomto případě způsobila, že se procentní výměra nezvyšuje, navzdory stále vysoké inflaci. Podstata změn ve valorizaci V souladu s platným zákonem, základní výměra důchodů musí odpovídat 10 % průměrné mzdy pro nový kalendářní rok. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, zdůrazňuje, že vláda neovlivňuje strukturu zvýšení důchodů, ale řídí se zákonem. Zákon také stanovuje, že pokud je růst základní výměry vysoký a převyšuje procentní nárůst, dochází k navýšení pouze základní výměry. Část navýšení důchodu, která chybí v lednové valorizaci v roce 2024, je zásluhová část. Toto rozhodnutí je způsobeno specifickým ustanovením v zákoně o důchodovém pojištění. Podle tohoto ustanovení, pokud je růst průměrné mzdy vysoký, což byl případ v tomto období, nezvyšuje se procentní výměra důchodů. Tento mechanismus vede k situaci, kdy se zvyšuje pouze základní výměra důchodů, což znamená, že všichni důchodci obdrží stejnou částku navíc, bez ohledu na délku jejich předchozího zaměstnání či výši jejich příspěvků do důchodového systému, což jsou faktory obvykle zohledňované v zásluhové části. Foto: Shutterstock Inflace a její vliv na valorizaci Pro lednovou valorizaci důchodů se bere v úvahu inflace od února do června 2023. Toto období již bylo zohledněno v mimořádné červnové valorizaci. Zároveň reálné mzdy v uplynulém období klesaly, a tak se do valorizace nepromítají. Naopak, významný růst nominální průměrné mzdy vedl k tomu, že nebylo možné zvyšovat procentní výměru důchodů. Klíčové body změny Lednová valorizace důchodů v roce 2024 je rovnostářská, jelikož všichni důchodci dostanou přidáno stejnou částku – 360 korun. Tento krok představuje odchýlení od tradiční metody, kde byla zohledněna i zásluhová část. Klíčové ustanovení, které k tomuto vedlo, je obsaženo v § 67 odstavci 6 zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Foto: Shutterstock, zdroje: Kurzy, E15 Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Žádáte-li o starobní důchod, může se vám vyplatit počkat ještě pár měsíců. V roce 2024 totiž přináší výhodnější finanční perspektivy pro odchod do důchodu. Pokud odkládáte svůj odchod do penze, můžete si zajistit vyšší měsíční příjem, a to v průměru o několik set korun. Podmínky pro starobní důchod Klasický starobní důchod můžete žádat, pokud splňujete dvě základní podmínky: dosáhnete stanoveného věku pro odchod do penze a současně máte odpracováno minimálně 35 let, což představuje dobu, po kterou jste odváděli sociální pojištění. Výše důchodu je odvozena od vašich minulých výdělků, ale můžete ji ovlivnit i vhodným načasováním odchodu do důchodu “Neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak lze zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,” varuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services. Foto: Shutterstock Novinky s odchodem do důchodu v roce 2024 Situace ohledně vhodného času na odchod do důchodu se mění každý rok, a proto je důležité být informován. Lednová valorizace v roce 2024 zvýší základní výměru důchodů o 360 korun na 4400 korun. Výpočty společnosti Freedom Financial Services naznačují, že důchody přiznané v roce 2024 budou vyšší než valorizované důchody do konce roku 2023. Rozdíly v důchodech se pohybují v řádech desítek až tisíců korun měsíčně a jsou úměrné výši starobního důchodu. Čím vyšší je důchod, tím větší je rozdíl ve prospěch roku 2024. Tím pádem se ukazuje, že odklad odchodu do důchodu může přinést významné finanční výhody. Opakující se trend V případě zájmu o důchod je důležité mít na paměti, že i po jeho přiznání lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat o změnu data přiznání důchodu a pokračovat v práci až do dosažení vyššího věku a tím i vyššího důchodu. Podle aktuálních údajů ČSSZ je v letech 1959 až 1963 nejvíce žadatelů o starobní důchod, a to kvůli nižšímu důchodovému věku žen a dalším faktorům. Odhaduje se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, Finance Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]