03/12/2023

Od října se předdůchod stává atraktivnější možností pro ty, kteří touží po odchodu do důchodu dříve, než jim to umožňuje státní penzijní systém. Nová pravidla pro předčasný důchod nyní umožňují odejít do penze maximálně tři roky před stanoveným důchodovým věkem, což znamená, že předdůchod získává na své popularitě.

Předdůchod a jeho výhody

Předdůchod nabízí možnost odejít do penze až pět let před řádným důchodem. Tato možnost je atraktivní zejména pro ty, kteří čelí ztrátě zaměstnání, zdravotním problémům nebo potřebují pečovat o rodinného příslušníka. Klíčem k využití předdůchodu jsou však dostatečné úspory v penzijním spoření, neboť právě z těchto prostředků se předdůchod financuje.

Jak využít předdůchod správně a efektivně

Klíčem k úspěšnému využití předdůchodu je pečlivé plánování a porozumění podmínkám. Pro získání předdůchodu je třeba splnit několik základních kritérií. Nejprve je nezbytné mít alespoň pět let aktivního penzijního spoření, ať už se jedná o doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění.

Dalším důležitým krokem je zajistit, aby na vašem penzijním účtu byla dostatečná finanční rezerva. Pro vyplácení předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která umožní měsíční vyplácení penze v minimální výši 30 % průměrné mzdy. To znamená, že pro dvouletý předdůchod byste měli mít naspořeno minimálně 288 tisíc korun, zatímco pro pětiletý předdůchod je třeba mít na účtu alespoň 720 tisíc korun.

Pokud nemáte na svém penzijním účtu dostatek prostředků, můžete doplnit chybějící sumu mimořádným vkladem. Je důležité si uvědomit, že počáteční výše předdůchodu má významný vliv na vaši finanční situaci v následujících letech. Proto je vhodné pečlivě zvážit, kolik peněz si můžete dovolit vybírat měsíčně, aby vaše úspory vydržely po celou dobu předdůchodu.

Možná rizika

Dále je třeba si uvědomit, že předdůchod není jen o finančních prostředcích, ale také o osobních potřebách a životním stylu. Měli byste zvážit, jaký druh činnosti plánujete během předdůchodu vykonávat – zda se chcete věnovat odpočinku, cestování, rodině, koníčkům, nebo zda plánujete částečný návrat do pracovního procesu.

V neposlední řadě je důležité myslet na dlouhodobé důsledky vašeho rozhodnutí. Předdůchod může mít vliv na výši vašeho budoucího starobního důchodu, a proto je důležité promyslet všechny možnosti a případně se poradit s finančním poradcem. Vyvážením všech těchto faktorů můžete zajistit, že vaše roky strávené v předdůchodu budou pohodlné a bez finančních starostí.

Foto: Freepik

Flexibilita a možnosti předdůchodu

Předdůchod umožňuje vysokou míru flexibility. Můžete se rozhodnout pro kombinaci předdůchodu s pracovní činností nebo s evidencí na úřadu práce. Toto rozhodnutí může dokonce zvýšit konečnou výši důchodu, což je výrazný rozdíl oproti předčasnému důchodu.

Strategie pro maximální využití předdůchodu

Pro optimální využití předdůchodu je důležité pečlivě zvážit všechny dostupné možnosti. Můžete například využít podporu v nezaměstnanosti, kombinovat předdůchod s částečným úvazkem, nebo dokonce zvážit dobrovolné důchodové pojištění pro zachování plného důchodového nároku.

Plánování předdůchodu je klíč k finanční stabilitě a osobní svobodě

Předdůchod přináší zajímavé možnosti pro ty, kteří hledají flexibilní cestu k odchodu do důchodu. Je to ideální řešení pro ty, kteří chtějí zvolnit pracovní tempo nebo mají zdravotní či rodinné důvody pro dřívější ukončení pracovní kariéry. Správné využití této možnosti může výrazně zlepšit kvalitu života v předdůchodovém období.

Foto: Freepik, zdroj: Kurzy, MPSV, Hyperfinance

Nenechte si ujít
Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo před více jak rokem připravovat novelu stran příspěvku na péči. Ta měla také nastavit nová pravidla jejího zvyšování, ale místo toho teď vláda jedná o další novele. Jak už to tak bývá, zatím se nedohodli. Co je tento příspěvek zač? Jde o sociální dávku určenou těm lidem, který se o sebe kvůli vlastnímu zdravotnímu stavu nemohou postarat. Potřebují tedy průběžnou asistenci, buď částečnou, či plnou. Dle míry této potřeby je takový člověk zařazen do jednoho ze 4 stupňů závislosti. Od nich se odvíjí výše příspěvku a každý stupeň má jisté podmínky. Peníze tak slouží k úhradě pečovatelské služby, pomůcek, zařízení nebo třeba pro blízkou osobu. Tu obvykle taková péče omezuje od plných pracovních možností. V případě 70 % takto závislých lidí totiž zajišťuje potřebnou péči právě rodina a nejbližší okolí. To potvrdil i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Pět let beze změny Zatímco ale inflace v posledních pěti letech „vesele“ rostla, tento příspěvek zůstal zcela bez pozornosti. Poslední změna nastala 2018, ovšem od té doby citelně klesla kupní síla měny. Co jste v srpnu roku 2018 koupili za pět tisíc, na to jste v letošním srpnu potřebovali už sedm tisíc. Také ceny pečovatelských služeb neklesaly, právě naopak. MPSV tak během první polovičky letoška připravilo další novelu zákona o sociálních službách. V návrhu však bylo jen zvýšení příspěvku pro dospělé v prvním stupni závislosti. Konkrétně z 880 Kč na 2 000 Kč. Tento návrh však nakonec ani nedoputoval do prostor Sněmovny. Foto: Shutterstock Kdy bude další zvýšení? V září oznámilo ministerstvo nepříliš konkrétně další zvýšení, které bylo v plánu na rok 2024. Původně na tom byla i shoda, teď se však vedou další jednání. Tiskový mluvčí řekl, že se o věci stále diskutuje. Novela zákona o sociálních službách plánovaná na leden 2025 se zvýšením nezabývá. Ale právě tento zákon ho stanovuje. Automatická valorizace? Ministra Marian Jurečka několikrát mluvil o automatickém navyšování, s čímž souhlasí i Václav Krása. Mechanismus by měl být podobný jako u penzí. V září ministerstvo oznámilo další druh dávky, tzv. doplatek příspěvku na péči. „Ten bude určen příjemcům příspěvku na péči, pro kterého není stávající výše objektivně dostatečná.“ Dle původních plánů měl doplatek fungovat od září 2024. Je však znám pouze název, vůbec ne konkrétní podoba, což není moc důvěryhodné. Byla by to také další administrativa a posuzování. Dle slov Jakuba Augusty z tiskového odboru: „probíhají jednání s aktéry“. Výsledkem je velká neznámá a punc nedůvěryhodnosti. Foto: Shutterstock, zdroje: MPSV, Kurzy, iRozhlas Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Lednová valorizace důchodů v roce 2024 přináší podstatnou změnu. Na rozdíl od předchozích let, tentokrát dojde pouze ke zvýšení základní výměry důchodů, čímž se odchyluje od tradičního postupu, který zahrnoval zásluhovou část. Tato novinka, kterou ovlivnilo nenápadné ustanovení v zákoně, může překvapit mnohé důchodce. Proces schválení a dopady na důchodce Vláda schválila nařízení, které určuje, že všechny důchody se zvýší o 360 korun. Toto rozhodnutí vychází z pravidel daných zákonem o důchodovém pojištění. Důležitým faktorem je zde výška průměrné mzdy, která v tomto případě způsobila, že se procentní výměra nezvyšuje, navzdory stále vysoké inflaci. Podstata změn ve valorizaci V souladu s platným zákonem, základní výměra důchodů musí odpovídat 10 % průměrné mzdy pro nový kalendářní rok. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, zdůrazňuje, že vláda neovlivňuje strukturu zvýšení důchodů, ale řídí se zákonem. Zákon také stanovuje, že pokud je růst základní výměry vysoký a převyšuje procentní nárůst, dochází k navýšení pouze základní výměry. Část navýšení důchodu, která chybí v lednové valorizaci v roce 2024, je zásluhová část. Toto rozhodnutí je způsobeno specifickým ustanovením v zákoně o důchodovém pojištění. Podle tohoto ustanovení, pokud je růst průměrné mzdy vysoký, což byl případ v tomto období, nezvyšuje se procentní výměra důchodů. Tento mechanismus vede k situaci, kdy se zvyšuje pouze základní výměra důchodů, což znamená, že všichni důchodci obdrží stejnou částku navíc, bez ohledu na délku jejich předchozího zaměstnání či výši jejich příspěvků do důchodového systému, což jsou faktory obvykle zohledňované v zásluhové části. Foto: Shutterstock Inflace a její vliv na valorizaci Pro lednovou valorizaci důchodů se bere v úvahu inflace od února do června 2023. Toto období již bylo zohledněno v mimořádné červnové valorizaci. Zároveň reálné mzdy v uplynulém období klesaly, a tak se do valorizace nepromítají. Naopak, významný růst nominální průměrné mzdy vedl k tomu, že nebylo možné zvyšovat procentní výměru důchodů. Klíčové body změny Lednová valorizace důchodů v roce 2024 je rovnostářská, jelikož všichni důchodci dostanou přidáno stejnou částku – 360 korun. Tento krok představuje odchýlení od tradiční metody, kde byla zohledněna i zásluhová část. Klíčové ustanovení, které k tomuto vedlo, je obsaženo v § 67 odstavci 6 zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Foto: Shutterstock, zdroje: Kurzy, E15 Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Žádáte-li o starobní důchod, může se vám vyplatit počkat ještě pár měsíců. V roce 2024 totiž přináší výhodnější finanční perspektivy pro odchod do důchodu. Pokud odkládáte svůj odchod do penze, můžete si zajistit vyšší měsíční příjem, a to v průměru o několik set korun. Podmínky pro starobní důchod Klasický starobní důchod můžete žádat, pokud splňujete dvě základní podmínky: dosáhnete stanoveného věku pro odchod do penze a současně máte odpracováno minimálně 35 let, což představuje dobu, po kterou jste odváděli sociální pojištění. Výše důchodu je odvozena od vašich minulých výdělků, ale můžete ji ovlivnit i vhodným načasováním odchodu do důchodu “Neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak lze zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,” varuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services. Foto: Shutterstock Novinky s odchodem do důchodu v roce 2024 Situace ohledně vhodného času na odchod do důchodu se mění každý rok, a proto je důležité být informován. Lednová valorizace v roce 2024 zvýší základní výměru důchodů o 360 korun na 4400 korun. Výpočty společnosti Freedom Financial Services naznačují, že důchody přiznané v roce 2024 budou vyšší než valorizované důchody do konce roku 2023. Rozdíly v důchodech se pohybují v řádech desítek až tisíců korun měsíčně a jsou úměrné výši starobního důchodu. Čím vyšší je důchod, tím větší je rozdíl ve prospěch roku 2024. Tím pádem se ukazuje, že odklad odchodu do důchodu může přinést významné finanční výhody. Opakující se trend V případě zájmu o důchod je důležité mít na paměti, že i po jeho přiznání lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) požádat o změnu data přiznání důchodu a pokračovat v práci až do dosažení vyššího věku a tím i vyššího důchodu. Podle aktuálních údajů ČSSZ je v letech 1959 až 1963 nejvíce žadatelů o starobní důchod, a to kvůli nižšímu důchodovému věku žen a dalším faktorům. Odhaduje se, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, Finance Facebook Twitter Messenger WhatsApp [...]
Subscribe
Upozornit na

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Hana
17 dní před

Rozhodně se vždy vyplatí předdůchod, pro ty, co jsou finančně gramotní, to nemůže být problém. Více problém bude pro ty, co si předdůchod nemohou dovolit a pracují pro rozkradenou republiku.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x