23/05/2024

V posledním roce se Česká republika potýká s nečekaným problémem – rapidním nárůstem padělaných mincí. Podle nejnovějších informací České národní banky (ČNB) dochází k více než dvojnásobnému zvýšení počtu padělaných bankovek a mincí oproti minulému roku, přičemž zvláštní pozornost si zaslouží padělané dvacetikoruny.

Padělání mincí: Nový trend mezi zločinci

Tradičně se padělatelé soustředí na bankovky vyšších hodnot, nicméně letos se objevil neobvyklý trend v podobě padělání mincí. ČNB zaznamenala 1189 případů padělaných mincí, což je oproti minulým letům výrazný skok. Tento trend vyvrcholil kauzou falešných dvacetikorun, která je aktuálně předmětem vyšetřování pražské kriminální policie.

Jak rozpoznat padělané dvacetikoruny

Padělané mince jsou na první pohled těžko odlišitelné od pravých. Mince od ČNB mají specifické znaky, jako je zvýšený okraj, který zasahuje do reliéfu svatého Václava. Detailní popis pravých dvacetikorun lze nalézt na webu ČNB.

Čísla a fakta: Přehled situace

V současné době se Česká republika potýká s rostoucím problémem padělaných mincí, což je zjevné z nejnovějších statistik České národní banky (ČNB). V letošním roce ČNB zaznamenala 3608 případů padělaných nebo pozměněných bankovek a mincí, což je více než dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Z tohoto celkového počtu bylo 1767 padělaných bankovek a překvapivých 1189 padělaných mincí.

Zajímavým faktem je, že v minulých letech byly mince pouze zlomkem padělaných peněžních prostředků. Většina padělání se soustředila na bankovky s vyšší nominální hodnotou, především na tisícikoruny. Avšak tento rok došlo k výraznému nárůstu padělků mincí, zejména dvacetikorun, což představuje nový trend v oblasti padělatelských aktivit.

Foto: Shutterstock

Globální rozměr problému

Kromě padělaných korun, ČNB také zaznamenala padělané cizí měny. Konkrétně bylo zadrženo 255 padělaných eurových bankovek, 221 padělaných dolarových bankovek a 143 padělaných eurových mincí. Tato čísla sice nepředstavují majoritní podíl celkového množství padělaných peněz, ale přesto upozorňují na globální rozměr problému padělání.

V průběhu třetího čtvrtletí došlo k mírnému snížení počtu odhalených padělků. ČNB zadržela 811 padělaných peněz, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo 1824 a v prvním čtvrtletí 973. I když byl počet zachycených padělků ve třetím čtvrtletí nižší i v meziročním srovnání, celkově se jedná o alarmující trend.

Celkem za loňský rok ČNB odhalila 1980 padělaných bankovek a mincí, což již samo o sobě ukazuje na narůstající problém v této oblasti. Z tohoto počtu byla polovina tvořena korunovými bankovkami, s nejčastěji padělanou tisícikorunou.

K dnešnímu dni je v oběhu v Česku 2,79 miliardy bankovek a mincí. V porovnání s předchozím rokem došlo k mírnému poklesu, kdy ubylo bankovek, ale zároveň došlo k nárůstu počtu mincí. Celková hodnota peněz v oběhu se pohybuje okolo 706 miliard korun, což zvyšuje riziko a dopady spojené s paděláním peněz. V Česku trestá zákon padělání peněz až osmiletým vězením, a v případě organizovaných skupin nebo rozsáhlé trestné činnosti může dosáhnout až deset let.

Závěrečný apel

Každý jednotlivec může přispět k omezení šíření padělaných mincí tím, že bude pozorný a informovaný.
Musíme si uvědomit, že padělání peněz není pouze zločinem proti majetku, ale představuje zásah do celého hospodářského systému.Společnými silami a ostražitostí můžeme efektivně čelit tomuto rostoucímu problému a udržet náš finanční systém bezpečný a stabilní.

Foto: Shutterstock, zdroj: CNB, Penize

Nenechte si ujít
Od 1. července tohoto roku dojde k významné změně v podmínkách pro získání státního příspěvku na penzijní spoření. Pro mnoho Čechů, kteří si pravidelně odkládají na důchod, to může znamenat nutnost přehodnotit výši svých měsíčních vkladů, aby nepřišli o výhodný státní bonus. Co se mění a proč? Dosud si mnozí z nás poslali na penzijní spoření minimálně 300 korun měsíčně, což jim zaručovalo státní příspěvek ve výši 90 korun. Podle nových pravidel však bude nutné zvýšit měsíční vklad na minimálně 500 korun, aby účastníci penzijního spoření získali státní příspěvek 100 korun měsíčně. Maximální výše příspěvku se zvýší z 230 korun na 340 korun při vkladu 1700 korun měsíčně. Jak na to bez ztrát? Pro ty, kteří si momentálně nemohou dovolit zvýšit své měsíční platby, nabízí Asociace penzijních společností zajímavé řešení. Můžete si rozložit své platby tak, že v prvním měsíci každého čtvrtletí pošlete 500 korun a ve zbývajících dvou měsících po 200 korun. Tento systém umožňuje zachovat celkovou čtvrtletní úložku na úrovni 900 korun a současně získat alespoň část státního příspěvku. Proč je důležité komunikovat se společností? Penzijní společnosti musí být informováni o změnách ve výši vašich vkladů, abyste mohli získat státní příspěvky podle nových pravidel. Není tedy dostatečné jen zvýšit vklady na vlastní pěst. Změnu musíte oficiálně nahlásit své penzijní společnosti, aby byly splněny všechny podmínky pro přiznání státního příspěvku. Foto: Shutterstock Jak získat ještě více z příspěvku? Další možností, jak optimalizovat své penzijní spoření v rámci nových pravidel, je posílat první půlrok 500 korun měsíčně a druhý půlrok pouze 100 korun. Tímto způsobem posíláte do fondu stejnou celkovou částku jako dříve, ale můžete získat až 600 korun ročně od státu. Co říkají experti? Jak potvrdil Jan Sedláček z Asociace penzijních společností, tato strategie je plně v souladu se zákony a nevystavuje klienty žádnému riziku trestů či postihů. Ministerstvo financí rovněž doporučuje, aby si klienti vždy ověřili změny ve výši vkladů s jejich penzijní společností, aby se vyhnuli nedorozuměním a zajistili si nárok na státní příspěvky. Zajištění budoucnosti bez zbytečných ztrát Změna pravidel pro získání státních příspěvků může znít komplikovaně, ale ve skutečnosti jde o jednoduchý krok, který vám může pomoci zabezpečit lepší finanční budoucnost. Aktivní přístup k penzijnímu spoření a úprava měsíčních vkladů podle nových požadavků zajistí, že i nadále budete těžit z výhod, které stát nabízí. Nezapomeňte své změny vždy konzultovat s vaší penzijní společností. Váš důchod je ve vašich rukou, a díky prozíravému plánování můžete očekávat klidnější a zajištěnější stáří. Foto: Shutterstock, zdroj: e15, CSOB [...]
Manželský pár z Prahy toužil po úniku z rušného velkoměsta a snil o vlastním domě v klidném prostředí. Po dlouhém hledání našli vysněný pozemek u Prahy za několik milionů korun. Pozemek o rozloze 1200 m2 se zdál ideální – s krásným výhledem, dostatkem prostoru pro dům i zahradu a s potokem protékajícím okrajem. Bohužel jejich radost se brzy proměnila v hořké zklamání. Po bližším prozkoumání a zaměření zjistili, že polovina pozemku, cca 500 m2, se nachází v prudkém svahu a je protkaná skalnatým podložím. Stavba domu na této části pozemku by byla technicky náročná a extrémně drahá. Navíc jim stavební úřad sdělil, že na svahu s takovým sklonem není možné stavět. Ztráta investice a zničený sen Manželé se tak ocitli v bezvýchodné situaci. Investovali všechny své úspory do pozemku, o kterém se ukázalo, že je z velké části nepoužitelný. Jejich sen o vlastním bydlení se rozplynul a museli se vyrovnat s nemalou finanční ztrátou. Co dělat v podobné situaci? Tento příběh bohužel není ojedinělý. Mnoho lidí se při koupi pozemku stane obětí podvodníků, kteří jim zatají důležité informace o jeho stavu a využití. Proto je důležité před podpisem kupní smlouvy provést důkladnou kontrolu pozemku a jeho okolí. Na co se mimo jiné při koupi zaměřit? Geodetické zaměření: Ověřte si skutečnou rozlohu a tvar pozemku. Inženýrské sítě: Zjistěte, zda je pozemek napojen na inženýrské sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace) a zda je možné k nim připojit dům. Stavební limity: Prověřte si u stavebního úřadu, zda je na pozemku možné stavět a jaké jsou stavební limity (např. maximální zastavěná plocha, výška stavby). Břemena na pozemku: Ověřte si, zda na pozemku neváznou žádná věcná břemena (např. věcné břemeno cesty, břemeno inženýrské sítě). Geologický průzkum: Pokud je pozemek v kopci, je vhodné provést geologický průzkum, abyste se ujistili, že je stabilní a vhodný pro stavbu. Je možná reklamace? V tomto specifickém případě, kdy manželský pár koupil pozemek u Prahy, zjistil, že polovina je nepoužitelná kvůli svahu a skalnatému podloží, existuje možnost reklamace. Zda je reklamace oprávněná a jaký nárok z ní vyplývá, závisí na splnění několika podmínek. Důležité je, zda se jedná o skrytou vadu. Skrytá vada je vada, která v době převzetí věci nebyla patrná při běžné prohlídce a projevila se až později. V tomto případě by se muselo prokázat, že svažitý terén a skalnaté podloží na polovině pozemku patřily mezi skryté vady, o kterých prodávající v době prodeje nevěděl a ani o nich vědět nemohl. Reklamaci skryté vady je nutné uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti. V tomto případě by tedy manželský pár musel reklamaci uplatnit do 5 let od převzetí pozemku. Není tedy vše ztracené, vhodným krokem je, aby se osoba v podobné situaci obrátila na advokátní kancelář a probrala své možnosti. Závěr Příběh manželského páru, kteří koupili pozemek u Prahy a zjistili, že polovina je nepoužitelná, slouží jako varování pro všechny, kteří se chystají investovat do nemovitostí. Důkladná kontrola pozemku a jeho okolí, znalost stavebních limitů a případná pomoc odborníků vám pomohou předejít zklamání a finančním ztrátám. Foto: Shutterstock, zdroj: Advokatky, Pravniprostor [...]
Stát si od svých občanů bere stále více peněz ve formě nejrůznějších daní, případně pojištění, které musí prakticky každý platit. Mnohdy už jde o skutečně velkou zátěž a lidé si říkají, zda už se to se všemi těmi daněmi nepřehnalo. Z každé vydělané tisícikoruny na ně totiž jde poměrně významná část. Peníze pro každého Stát potom s těmito prostředky nějakým způsobem nakládá. Stále častěji se to přitom nese v duchu toho, že podporuje určité trendy nebo směry, o kterých si myslí, že jsou prospěšné. A tam dokáže překvapivě vysolit pořádně velké peníze pro každého, kdo si zažádá. Dnes přitom platí, že cokoliv se pojí s vyšší efektivitou spotřeby energií, případně s přechodem z fosilních zdrojů na ty čisté, to je významným způsobem bonifikováno. Zapomeňte na složité dotační mechanismy, na které neměl obyčejný člověk šanci. Tady úřady skutečně chtějí, abyste si peníze vzali a investovali je. Můžeme pochopitelně vést debaty nad tím, jak moc je rozdělování dotačních peněz efektivní, respektive neefektivní, ovšem většina lidí s tím nic nezmůže. A potom je chybou si peníze, pokud jsou nabízeny, nevzít. Právě teď je přitom vypsán velmi lukrativní program, kterého by byla velká škoda nevyužít. Můžete totiž získat 200 tisíc korun na nákup nového vozidla podle vlastního výběru. Jedinou podmínkou je to, že to musí být elektromobil. V případě užitkového auta, tedy elektrické dodávky, to může být dokonce 300 tisíc korun, což jsou v obou případech více než zajímavé peníze. Tento vůz Škoda Enyaq můžete mít po státním příspěvku za 700 tisíc korun. / Foto: Shutterstock Parádní nabídka Někteří výrobci vozidel už se tomu přizpůsobují a začínají lákat na modely, které vedle toho posílají ještě do slevy. Výsledná cena po dotaci je tak skutečně mimořádně nízká. Příkladem může být Škoda Enyaq, kterou automobilka nově nabízí v rámci akčního modelu za pouhých 899 000 Kč včetně DPH. Od toho si potom odečtěte ještě zmíněných 200 tisíc korun, a najednou máte velké luxusní elektrické SUV za pouhých 700 tisíc korun. No řekněte, není to dobrá nabídka? Čtěte také: Novinář si koupil elektromobil a řekl: “Nic tak hrozného jsem ještě nezažil.” Dotace ve výši 200 tisíc korun je v první fázi určena pro podnikatele. Dá se však očekávat, že něco podobného přijde později i pro fyzické osoby. Navíc i toto se dá obejít. Stačí být totiž živnostníkem, což je v České republice minimálně milion lidí už tak. A pokud byste jím náhodou nebyli, není nic jednoduššího než si živnostenský list zřídit. Foto: Shutterstock [...]

1 názor u článku “Česko je pod náporem falešných mincí. Do ruky se snadno dostanou i vám

  1. Nedivím se, když ta dvacetikorunová mince je odpad a nemá hodnotu, myslím tu obalenou ocel…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *