04/12/2023

Energetická účinnost je v současné době klíčovým prvkem udržitelného bydlení. Je proto důležité, aby byly státní programy podpory dostupné a atraktivní pro co nejširší spektrum obyvatel. Nová zelená úsporám, jeden z hlavních dotačních programů na podporu úspor energie v České republice. Má být po prázdninách dostupnější a jednodušší, a to s řadou novinek.

Novinky v programu Nová zelená úsporám

Po loňském výrazném nárůstu zájmu o energetické úspory, který vedl ke zvýšení počtu žádostí o podporu téměř na čtyřnásobek oproti roku 2021, přichází s novými možnostmi a zjednodušením procesu žádání. Změny zahrnují zavedení Nové zelené úsporám Light. Ta se zaměřuje na menší stavební úpravy a nově zahrnuje i dotace na solární panely.

Cílená nabídka dotací pro různé skupiny obyvatel

Důležitou novinkou je cílenější nabídka dotací lidem, kteří by mohli mít na ni nárok. Například důchodcům, invalidním důchodcům nebo lidem s nárokem na příspěvek na bydlení. Ministerstvo životního prostředí plánuje vyslat energetické poradce za těmito lidmi, kteří jim nabídnou pomoc zdarma. Poradci budou mít zvláštní průkazky, aby byli snadno rozpoznatelní a zabránilo se tak zneužití poradenství za úplatu.

Další podpůrné programy na snižování energetické náročnosti

K dalším novinkám patří pokračování kotlíkových dotací na výměnu starého vytápění za nový kotel s lepším spalováním. Tyto zveřejní v dubnu. V květnu se plánuje spustit protikotlíková dotace, která umožní výměnu starého plynového kotle za nové tepelné čerpadlo. Nová zelená úsporám se také zaměří více na bytové domy, s důrazem na nízkopříjmové domácnosti.

Zjednodušení procesu žádání a nové možnosti podpory

V červnu bude zahájen program Oprav dům po babičce, který se zaměří na mladší lidi a motivuje je k pořizování starších nemovitostí, které jsou energeticky náročné avyžadují komplexní rekonstrukci. Tento program pravděpodobně spojí dotaci s půjčkou a bude primárně podporovat úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti.

Do 30. června budou moci žadatelé podávat poslední žádosti podle stávajících pravidel. V červenci a srpnu proběhne přenastavení systémů, aby se od září mohlo začít pracovat s novými pravidly a podmínkami.

Připravovaná varianta dotování formou záloh

Jednou z hlavních změn bude zjednodušení procesu žádání o Novou zelenou úsporám. Od podání žádosti k vyplacení dotace by měl být časový interval kratší, a většina případů již nebude vyžadovat projektovou dokumentaci (kromě novostaveb). Navíc odpadne povinnost předkládat faktury, které by měly být uschovány pro případnou kontrolu.

V červnu bude zahájen program Oprav dům po babičce, který se zaměří na mladší generace a bude motivovat k pořizování starších nemovitostí, které jsou energeticky náročné avyžadují komplexní rekonstrukci. / Foto: Shutterstock

Výhody zjednodušené administrativy a nových možností podpory

Další novinkou je připravovaná varianta dotování formou záloh. Dnes se nejdříve provádějí práce a až poté následuje zúčtování. V Nové zelené úspoře Light je již možné získat dotaci předem a až poté začít s prací. Otevření této možnosti i v klasické Nové zelené úsporám by mělo umožnit zapojení mladších rodin, které nemají našetřeno dost na to, aby se nyní mohly pustit do renovací s Novou zelenou úsporám.

Nová zelená úsporám jako podpora udržitelného bydlení v ČR.

Díky těmto změnám by měl být program Nová zelená úsporám ještě přístupnější a atraktivnější pro širokou veřejnost. Zjednodušená administrativa a nové možnosti podpory tak mohou přispět k dalšímu navyšování počtu odbavených žádostí a snížení doby jejich posouzení a následné výplaty prostředků. Tímto způsobem bude program Nová zelená úsporám pokračovat v podpoře energetických úspor a udržitelného bydlení v České republice.

Foto: Shutterstock, zdroj: sfzp, novazelenausporam