13/06/2024

Důchodový věk se v České republice bude zvyšovat. Otázkou však zůstává, jakým způsobem. Před námi stojí tři návrhy, které se budou podrobně projednávat. Každý z nich má své specifické přístupy a důsledky pro budoucí důchodce.

Jaké jsou podmínky pro starobní důchod?

Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě základní podmínky: dosáhnout stanoveného důchodového věku a nasbírat potřebnou dobu důchodového pojištění. Letos mohou do důchodu odejít lidé narození v letech 1960 až 1963, což znamená, že jsou ve věku 61 až 64 let. Podle současného systému záleží na pohlaví a počtu vychovaných dětí. Pravidla však plánují sjednocení důchodového věku na 65 let pro muže i ženy, a to od roku 2030.

Návrh ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhlo reformu, která vychází z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech. Důchodový věk by se nově určoval pro osoby, které dosáhnou 50 let v daném roce. Například statistické údaje za rok 2024 by se použily pro určení, kdy půjdou do důchodu lidé narození v roce 1974.

Ministerstvo zatím zveřejnilo data pro lidi narozené do roku 1972. Pro ročník narození 1966 by se důchodový věk zvýšil o pět měsíců oproti dosavadním pravidlům, takže by šli do důchodu ve věku 65 let a dvou měsíců. Maximální zvýšení mezi dvěma ročníky by však nemělo přesáhnout dva měsíce.

Lineární přístup České demografické společnosti

Česká demografická společnost kritizuje návrh MPSV. Podle nich by každoroční stanovení důchodového věku pro jednu generaci vedlo k nestabilitě průměrné doby strávené v důchodu. Navrhují, aby se důchodový věk zvyšoval lineárně, a to o jeden měsíc pro každou generaci. Tím by se zamezilo výrazným rozdílům mezi generacemi. Demografové doporučují stanovit důchodový věk na základě prognóz ČSÚ, prováděných v pětiletých periodách.

Foto: Shutterstock

Zpráva o stavu důchodového systému

Třetí návrh přináší zpráva o stavu důchodového systému, kterou každých pět let vypracovává MPSV. Tato zpráva, kterou vláda teprve projedná, navrhuje posunutí důchodového věku až na 68 let. Důchodci by tak v důchodu strávili průměrně čtvrtinu života.

Co přinese důchodová reforma?

Vláda projednávala důchodovou reformu na konci dubna. Hlavním cílem reformy je zpomalit růst rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému. Nová pravidla by měla začít platit od roku 2025, přičemž změny nastanou nejdříve v roce 2031, kdy do důchodu zamíří lidé narození v roce 1966.

Všechny tři návrhy přinášejí různé přístupy k posouvání důchodového věku. Zatím není jasné, který model výpočtu dostane přednost. Důchodová reforma se tak stává klíčovým tématem pro budoucí důchodce.

Foto: Shutterstock, zdroj: Penize, Medium.seznam, vlada.gov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *