26/05/2024

Mnoho lidí si není jistých, jak se do důchodu započítávají odpracované roky a mzdy, a proč jsou důležité roky 1986 a 1996. V tomto článku se pokusíme srozumitelně vysvětlit, jak to celé funguje.

Zásadní změna v roce 1996

Do roku 1996 platil systém, kdy se starobní důchody počítaly z výdělků za posledních 10 let před odchodem do důchodu. Délka odpracovaných let tak nehrála klíčovou roli. Od roku 1996 se tato pravidla změnila a nárok na důchod i jeho výše ovlivňuje jak délka důchodového pojištění (odpracované roky), tak i výše celoživotních výdělků.

Počítání doby pojištění

Pro získání nároku na důchod je nutné mít minimálně 35 let důchodového pojištění (30 let bez započítání náhradních dob). Počítá se veškerá aktivní doba od ukončení povinné školní docházky až do důchodu. Do doby pojištění se počítá i studium po základní škole, avšak pouze pro ty, kteří odcházejí do důchodu v roce 2024 a dříve. Rok 1986 v tomto ohledu nehraje žádnou roli, doba pojištění se počítá jak před ním, tak i po něm.

Počítání výdělku

Při výpočtu důchodu se zohledňují všechny výdělky od roku 1986 do roku, který předchází žádosti o důchod. To znamená, že pro ty, kteří požádají o důchod v roce 2024, se budou počítat výdělky od roku 1986 do roku 2023. Mnoho lidí se mylně domnívá, že se práce před rokem 1986 do důchodu nezapočítává. To ale není pravda. Doba pojištění se zohledňuje, avšak výdělky z tohoto období se do výpočtu důchodu nezapočítávají.

V praxi to znamená, že ve výpisu důchodového pojištění může být celé období před rokem 1986 “shrnuto” do jednoho řádku s počtem dnů pojištění. U sloupce “VÝMĚŘOVACÍ ZÁKLAD” pak nebude žádná částka. To ale neznamená, že se tato doba do důchodu nezapočítává. Výdělky z minulosti se pomocí důchodových koeficientů přepočítávají na současnou hodnotu mezd, aby se zohlednila inflace a růst mezd v průběhu let.

Důležitou roli hrají i tzv. vyloučené doby, které zahrnují období, kdy jste z objektivních důvodů (např. kvůli nemoci) nemohli pracovat a měli nulové výdělky. Jejich cílem je, aby nulové výdělky snižovaly váš důchod co nejméně. Ve výpisu je najdete ve sloupci “VYL.DOBA” a zobrazí se až po roce 1986.

Foto: Shutterstock

Závěr

Rok 1986 je z pohledu důchodu důležitý, protože odděluje dva různé systémy výpočtu důchodu. Doba pojištění se počítá jak před ním, tak i po něm, avšak výdělky z tohoto období se do výpočtu důchodu nezapočítávají. Pro výpočet důchodu se zohledňují výdělky od roku 1986 do roku, který předchází žádosti o důchod. Důležité je také zdůraznit, že vyloučené doby chrání váš důchod před snížením kvůli nulovým výdělkům v minulosti.

Pokud si nejste jisti, jak si spočítat svůj důchod, doporučujeme vám obrátit se na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). ČSSZ vám ráda poradí a pomůže vám s výpočtem.

Foto: Shutterstock, zdroj: Ceskeduchody, CSSZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *