24/06/2024

Stávající důchodový systém nedokáže zajistit mladým lidem slušný důchod. Podle analýzy společnosti Cyrrus se musejí připravit na to, že budou brát důchod jen okolo 12 000 korun, což odpovídá 27 procentům průměrné mzdy. V současnosti tento poměr činí 48 procent a průměrný důchod přesahuje 20 000 korun.

Proč je důchodový systém v problémech?

Hlavním problémem je demografie – společnost stárne. Dnes přispívají na penzi jednoho staršího spoluobčana tři pracující, za zhruba dvacet let to budou už jen dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho penzistu. Český důchodový systém se v deficitu nachází již nyní.

Jaký dopad bude mít stávající situace na mladší generace?

Nejhorší vyhlídky mají lidé narození okolo roku 1986. Ti stráví celý důchod v období nejhlubšího propadu náhradového poměru a budou muset v penzi vyžít průměrně s 28 procenty soudobé mzdy. To by v současných číslech odpovídalo 12 000 korun měsíčně.

Jak se mohou mladší generace připravit?

Budoucí generace důchodců by neměly spoléhat pouze na stát, ale měly by se připravovat na důchod individuálně, tedy spořit. Čím dříve se začnou o svou budoucí finanční situaci zajímat, tím lépe.

Kolik by si měli mladí lidé spořit?

V případě, že jsem současný dvacátník, snesu větší míru rizika v podobě dynamického investování a chtěl bych se mít v důchodu zhruba stejně, jako se mají současní penzisté, pak mi stačí si měsíčně investovat 982 korun po dobu ekonomicky aktivního života, tedy zhruba 45 let.

Co přinese důchodová reforma?

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá důchodovou reformu. Vláda by ji chtěla představit v dubnu. O některých změnách už se diskutuje, ale zatím nejsou všechny detaily známy. Reforma by měla přinést větší důraz na individuální spoření a investice do důchodového systému. Předpokládá se zavedení tzv. třetího pilíře, který by podporoval dobrovolné spoření na důchod a zvýhodňoval ho daňovými úlevami.

Foto: Shutterstock

Jaké další možnosti mají lidé pro zajištění důchodu?

Kromě státního důchodového systému a individuálního spoření existují i další možnosti, jak se připravit na důchod. Patří sem například investice do nemovitostí, které mohou vytvářet pasivní příjem z pronájmu, nebo investice do akcií a podílových fondů s vyšším výnosem. Důležité je, aby se lidé zajímali o své možnosti a učili se, jak správně investovat.

Jak mohou mladí lidé získat finanční gramotnost?

Finanční gramotnost je klíčová pro úspěšné investování a plánování důchodu. Mladí lidé by se měli seznámit s finančními produkty, strategiemi a nástroji, které jsou k dispozici. Mohou navštěvovat semináře, sledovat online kurzy, číst knihy o financích nebo se učit od zkušených investorů.

Je možné, že se situace zlepší pro budoucí důchodce?

Reforma důchodového systému by mohla přinést změny, které by zlepšily situaci pro budoucí důchodce. Pokud se podaří přizpůsobit důchodový systém demografickým změnám, mohli bychom vidět zlepšení náhradového poměru a zvýšení důchodů. Nicméně, mladší generace by měly stále být připraveny na možnost, že státní důchod nebude dostatečný pro zajištění pohodlného života v penzi.

Pro mladé generace je důležité začít plánovat svůj důchod co nejdříve, protože státní důchodový systém nemusí být schopen zajistit dostatečný příjem. Investování a individuální spoření jsou klíčové pro budoucí finanční jistotu. Finanční gramotnost a informovanost o možnostech jsou nezbytné pro správné rozhodování a úspěšné plánování důchodu.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, Investujeme