23/05/2024

V rámci rozsáhlé revize sociálního systému, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR představilo nový koncept sjednocení čtyř dosavadních dávek do jediné, zatím neoficiálně nazývané “superdávka”. Tato změna, považovaná za největší za poslední tři dekády, má za cíl nejen zjednodušit proces žádosti o dávky, ale i motivovat příjemce k aktivnímu přístupu k řešení své životní situace.

Klíčové změny v sociálních dávkách

Zmíněná superdávka, oficiálně nazvaná dávka státní sociální pomoci (DSSP), sloučí přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Nová pravidla zavádí také majetkový test, který vyloučí z nároku na dávky ty, kteří vlastní hodnotný majetek nebo disponují značnými úsporami.

Motivace k práci jako základní princip

Nový systém je navržen tak, aby podporoval aktivní hledání práce nebo samotnou pracovní činnost. Lidé, kteří nejsou zaměstnaní a nejsou aktivně registrovaní na úřadu práce jako hledající zaměstnání, na novou dávku již ndosáhnou. Výjimku tvoří důchodci, rodiče malých dětí a osoby se zdravotním postižením, které z objektivních důvodů nemohou pracovat.

Majetkový test – co bude zkoumat?

Majetkový test se zaměří na počet nemovitostí, motorových vozidel a výši úspor žadatelů. Žadatelé budou moci vlastnit jednu nemovitost určenou k trvalému bydlení a jednu další pro přiměřené bydlení nebo rekreaci. Dále mohou mít jedno dvoustopé motorové vozidlo na osobu, maximálně však dvě na domácnost. Finanční prostředky na účtech budou limitovány částkou 200 000 Kč pro jednu osobu, s navýšením o 50 000 Kč za každého dalšího člena domácnosti, až do maxima 400 000 Kč.

Co znamená sjednocení dávek pro příjemce?

Sjednocení čtyř dávek do jedné má snížit administrativní zátěž jak pro žadatele, tak pro úřady. Zjednoduší se nejen proces žádání o dávku, ale i celkové hodnocení finanční situace žadatelů. To vše přispěje k efektivnějšímu a spravedlivějšímu rozdělování sociální pomoci.

Foto: Shutterstock

Jaké jsou finanční dopady sjednocení?

Většina příjemců by neměla pocítit výrazné snížení svých dávek. Někteří dokonce mohou očekávat mírné zvýšení. Například rodina s dvěma dospělými a dvěma dětmi, která dnes od státu pobírá 2940 Kč, by s novým systémem mohla dostávat o pět set korun více. Na druhé straně, osamělý senior z Olomouce by mohl zaznamenat snížení dávek.

Budoucnost a dopady změn

Přestože nový systém klade důraz na pracovní aktivitu, zároveň počítá s ochranou zranitelných skupin. Pro ty, kteří nemohou pracovat z objektivních důvodů, jsou připraveny výjimky a podpůrné komponenty, které zohledňují jejich specifické potřeby.

Změny v systému dávek mají začít platit od roku 2025. Reforma je navržena tak, aby byla rozpočtově neutrální, ačkoli přinese významné změny v tom, jak jsou dávky rozdělovány a jakým způsobem jsou hodnoceni jejich příjemci.

Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *