15/06/2024

V České republice došlo k významnému kroku ve zlepšení podmínek pro osoby závislé na pomoci druhých. Poslanci nedávno schválili zvýšení příspěvků na péči, které nabude platnosti od července tohoto roku. Toto rozhodnutí přináší výrazné změny ve financování péče, ačkoliv ne všechny skupiny obdrží stejnou míru podpory.

Co se mění v příspěvcích na péči?

Změny se dotknou zejména lidí s vyššími stupni závislosti na druhé osobě. Zatímco příspěvek pro osoby s prvním stupněm závislosti zůstává beze změny, příjemci s druhým, třetím a čtvrtým stupněm závislosti se mohou těšit na významné navýšení finanční podpory. Tento krok je reakcí na dlouhodobé diskuse o potřebě adekvátnějšího odrazu nákladů na péči v legislativě.

Detailní pohled na změny

Od července 2024 dojde k následujícím úpravám:

  • Osoby s druhým stupněm závislosti dostanou zvýšení o 800 Kč.
  • Pro třetí stupeň závislosti vzroste příspěvek o 2200 Kč.
  • Nejvýznamnější změny nastanou u čtvrtého stupně závislosti, kde se částka zvýší o 3800 Kč v případě pobytu v zařízení a o 7800 Kč pro ty, kteří zůstávají v domácím prostředí.

Proč dochází k rozdílným zvýšením?

Novela zákona, kterou poslanci schválili, bere v úvahu nejen stupně závislosti, ale i formu péče, kterou jednotlivci využívají. Zvláštní pozornost je věnována domácí péči, která je pro stát finančně výhodnější a pro mnohé příjemce příznivější než umístění v instituci. Ministr sociálních věcí, Marian Jurečka, zdůrazňuje, že tímto krokem chce vláda vyjádřit podporu rodinám pečujícím o své blízké doma.

Foto: Shutterstock

Význam pro pečující rodiny

Tento nový přístup nejen že reflektuje reálné náklady na péči, ale také podporuje modely, které umožňují lidem zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Jak říká Jurečka, „domácí péče umožňuje pečujícím poskytovat péči efektivněji a s většími citovými vazbami.“

Dlouhodobé dopady změn

Schválená úprava také zavádí nový mechanismus, jak upravovat výši příspěvků v budoucnu. Vláda bude moci reagovat na inflaci a měnit výši příspěvků nařízením, což urychlí proces adaptace na ekonomické změny bez nutnosti dlouhého legislativního procesu. Tento flexibilní mechanismus umožní rychlejší reakci na měnící se ekonomické prostředí a potřeby pečujících.

Zvýšení příspěvků na péči je významným krokem k zajištění lepší podpory pro ty, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Tato novela nabízí větší flexibilitu a přizpůsobivost v reakci na potřeby pečujících, a to vše v rámci systému, který je citlivý na různé úrovně a formy závislosti.

Foto: Shutterstock, zdroj: CT24, Advokatnidenik, MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *