04/03/2024

Rok 2024 přichází s řadou důležitých změn v systému důchodů, které se dotýkají širokého spektra obyvatelstva. Tyto změny nejenže reflektují současnou ekonomickou situaci, ale také přinášejí nové možnosti pro přizpůsobení se změněným podmínkám. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty těchto změn a co znamenají.

Valorizace důchodů: Více v kapse

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení základní výměry důchodů – starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího – o 360 Kč, čímž roční výš důchodu vzroste o 4400 Kč. Zvláštní pozornost si zaslouží fakt, že procentní výměra zůstává stejná, kromě příjemců důchodu ve věku 85 let a starších, jimž se zvyšuje o dalších 1000 Kč.

Mezinárodní aspekt důchodů

Pro ty, kteří mají důchody s mezinárodním prvkem, se základní výměra zvýší podle podílu českého pojištění k době strávené v zahraničí. Příkladem může být situace, kdy česká doba pojištění tvoří jednu třetinu celkové doby, což vede ke zvýšení důchodu o 120 Kč.

Digitalizace informací o valorizaci

Důležitou novinkou je způsob, jakým se doručují informace o valorizaci důchodů. Pro ty, kteří dostávají důchod na bankovní účet, budou tyto informace zasílány elektronicky. Papírovou formu valorizačního oznámení lze získat prostřednictvím formuláře na webu ČSSZ, telefonicky nebo osobní návštěvou okresní správy.

Foto: Shutterstock

Speciální příspěvek pro účastníky národního boje

Změna přichází i pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa. Od ledna 2024 se jejich zvláštní příspěvek k důchodu zvyšuje o 5,2%, což činí 2816 Kč pro účastníky odboje a 1408 Kč pro vdovy či vdovce.

Důchodci a podnikání

Pro důchodce, kteří si přivydělávají podnikáním, je důležité vědět, že rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění činí 105 520 Kč. To znamená, že pokud je váš daňový základ nižší, nemusíte platit sociální pojištění.

Snadnější cesta k důchodu: Online žádosti

Další velkou změnou je možnost podávat žádosti o důchod online. Tato novinka, zpřístupněná od prosince 2023, je dostupná na ePortálu ČSSZ. Zahrnuje možnost ověření se různými digitálními identitami a je přístupná i pro žadatele ze zahraničí.

Flexibilita v přístupu k důchodu

V roce 2024 došlo k úpravě pravidel pro výpočet důchodu. Změny zahrnují nové redukční hranice pro výpočtový základ a prodloužení nutné doby pojištění pro předčasný důchod z 35 na 40 let. Tyto změny mohou výrazně ovlivnit výši důchodu a jeho dostupnost.

Snadnější získání příspěvku na bydlení

Další zjednodušení se týká příspěvku na bydlení. Od ledna 2024 mají dodavatelé plynu a elektřiny povinnost poskytnout potřebné informace úřadu práce, což znamená méně byrokracie pro žadatele.

Rok 2024 přináší mnoho změn v oblasti důchodového systému, které mají významný dopad na finance i životní situaci důchodců. Od valorizace přes digitalizaci procesů až po změny ve výpočtu důchodu, je důležité být informován a připraven na tyto novinky.

Foto: Shutterstock, zdroje: E15, MPSV, ČSSZ

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x