26/05/2024

Od 1. ledna 2025 dochází k významné změně v systému podpory rodičů s malými dětmi. Výchovné, které dosud dostávali rodiče s dětmi do 4 let ve výši 500 Kč měsíčně, bude zrušeno. Místo něj bude zaveden nový systém rodičovského bonusu, který bude vyplácen formou daňového zvýhodnění.

Rodičovský bonus

Rodičovský bonus bude vyplácen formou slevy na dani z příjmů. Jeho výše bude záviset na věku dítěte a na příjmech rodičů. Nejvyšší bonus, 2 000 Kč měsíčně, budou dostávat rodiče dětí do 6 let s hrubou mzdou do 50 000 Kč. S rostoucím příjmem rodičů se bude bonus snižovat, až na minimum 300 Kč měsíčně pro rodiče s hrubou mzdou nad 100 000 Kč.

Na rodičovský bonus budou mít nárok rodiče, kteří:

  • Mají trvalý pobyt v České republice.
  • Žijí s dítětem ve společné domácnosti.
  • Pečují o dítě do 18 let.
  • Jejich hrubá mzda nepřesahuje 100 000 Kč měsíčně.

Nárok na bonus bude mít i jeden z rodičů, pokud druhý rodič zemře, odejde do vězení nebo je zbaven rodičovských práv. Rodičovský bonus se bude vyplácet automaticky, bez nutnosti podávat žádost. Peníze budou rodičům připsány na jejich daňový účet a budou moci s nimi nakládat dle libosti.

Foto: Shutterstock

Výhody a nevýhody rodičovského příspěvku

Rodičovský bonus má oproti výchovnému řadu výhod. Je flexibilnější a lépe se přizpůsobuje individuálním potřebám rodičů. Navíc se bude vyplácet formou daňového zvýhodnění, takže rodiče s nižšími příjmy na něm budou profitovat nejvíce.

Nevýhodou rodičovského bonusu je, že jeho výše bude záviset na příjmech rodičů. To může vést k tomu, že někteří rodiče s nižšími příjmy budou dostávat méně peněz než dosud.

Závěr

Zrušení výchovného a zavedení rodičovského bonusu je významnou změnou v systému podpory rodičů s malými dětmi. Nový systém je flexibilnější a lépe se přizpůsobuje individuálním potřebám rodičů. Na druhou stranu jeho výše bude záviset na příjmech rodičů, takže někteří rodiče s nižšími příjmy na něm budou profitovat méně než dosud.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, e15

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *