23/04/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě oznámilo rozšíření kategorie povolání, která umožní lidem odejít do důchodu až o pět let dříve než obvykle. Tato změna, navržená v rámci důchodové reformy, ovlivní přibližně 120 tisíc pracovníků, kteří vykonávají náročné profese. Překvapivě se mezi nimi objevují i profese jako zdravotní sestry, sociální pracovníci a skláři.

Rozšíření okruhu na další náročné povolání

Zatímco dosavadní opatření umožňovalo dřívější odchod do důchodu pouze záchranářům a hasičům, nová reforma rozšiřuje tento okruh na další náročné povolání. Ministerstvo navrhuje, aby od roku 2025 mohli odejít do důchodu také pracovníci na pracovištích s vysokým rizikem ohrožení zdraví, jako jsou horníci, svářeči, nebo obsluha tryskačů v těžkém průmyslu. Tato rozhodnutí byla učiněna na základě důkladné analýzy dat a mezinárodního srovnání.

Ministr Marian Jurečka zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro zařazení profesí do této kategorie je nezpochybnitelný dopad na lidské zdraví, který nelze kompenzovat žádnými ochrannými prostředky. Reforma tedy zohledňuje bezpečnost a zdraví pracovníků v náročných profesích.

Snížení důchodového věku

Pro pracovníky v těchto náročných profesích to znamená možnost odchodu do důchodu dříve než ostatní. Maximálně mohou snížit svůj důchodový věk o pět let, pokud splní stanovené podmínky, jako je odpracování určitého počtu směn. Zaměstnavatelé těchto profesí budou odvádět vyšší sociální pojištění, které má postupně stoupnout až o pět procentních bodů v roce 2028.

Zatímco návrh reformy čelí kritice ohledně finanční zátěže pro zaměstnavatele, Jurečka tvrdí, že zvýšení odvodů by nemělo v prvním roce přesáhnout 1 % mzdových nákladů zaměstnavatelů. Očekávané dodatečné náklady na odvody pojistného se odhadují na zhruba 1,2 až 1,6 miliardy korun v roce 2025.

Foto: Shutterstock

Výhody pro pracující seniory

Kromě změn týkajících se důchodového věku, reforma přinese i výhody pro pracující důchodce. Namísto trvalého zvyšování důchodů o malé částky budou moci pracující důchodci využít slevu 6,5 % ze sazby sociálního pojištění na straně zaměstnance. To jim umožní si zachovat větší část svého příjmu z práce, aniž by museli odvádět plné důchodové pojištění.

Jurečka uvádí, že tato změna přinese pracujícím důchodcům okamžitý přínos, přičemž jim zůstane každý měsíc 1500 až 2000 korun více podle výše jejich výdělku. Tento krok má potenciál významně zlepšit finanční situaci pracujících seniorů a poskytnout jim další motivaci k setrvání v pracovním procesu.

Závěr

Nové důchodové reformy, které umožňují dřívější odchod do důchodu pro vybrané profesionály a poskytují výhody pracujícím důchodcům, mají potenciál značně ovlivnit pracovní trh a sociální systém v České republice. Zatímco někteří vítají tyto změny jako krok správným směrem ke zlepšení podmínek pracovníků, jiní vyjadřují obavy ohledně finančních dopadů na zaměstnavatele. Nicméně, zdá se, že reformy mají za cíl podporovat a chránit pracující lidi v náročných profesích a zlepšit jejich finanční situaci při přechodu do důchodu.

Foto: Shutterstock, zdroj: iDnes, MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *