04/03/2024

Důchodová reforma dostála změn a nyní se čeká už jen na podpis pana prezidenta Pavla, který se problematikou důchodového pojištění intenzivně zabývá se svými ekonomickými poradci. Snahou vlády bylo, aby novela platila již od září.

Změny přicházejíc s důchodovou reformou

Důchod se má i nadále navyšovat o inflaci, ale jen o třetinu růstu reálných mezd (nikoliv o polovinu růstu reálných mezd jako doposud). Bude zrušena mimořádná valorizace, nahradí ji dočasný příspěvek do další řádné valorizace.

Skončí státní příspěvek k penzijnímu připojištění pro důchodce – lidé ve starobním důchodu už nemají dostávat státní příspěvek k penzijnímu připojištění ani doplňkovému spoření. Příspěvek má motivovat lidi v produktivním věku  k tvorbě úspor na stáří.

Termín vyplácení důchodu se změní. ČSSZ by měla důchod vyplácet všem příjemcům vždy za kalendářní měsíc bez ohledu na to, na který den stanovila dotyčnému jeho splatnost.

Přísnější pravidla pro předčasné důchody

Doposud bylo možné odejít pět let před dosažením důchodového věku, nově bude možné odejít jenom o tři roky dříve. Je nastavena penalizace předčasného důchodu, která snižuje i následný starobní důchod. Bude se snižovat o 1,5 % za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Doba pojištění musí být 40 let, o pět let více než doposud.

Změna výše státního příspěvku

Pro získání příspěvku od státu si musí lidé spořit minimálně 500,- Kč z doposud 300,- Kč. Státní příspěvek bude vždy 20 % z ukládané částky.

Zkrácení doby pro nárok na důchod, ze současných 30 odpracovaných let má daná doba klesnout na 25let.

Změny odvodů z dohod o provedení práce, kdy DPP se podle ministerstva zneužívají, člověk s příjmem do 10 tisíc neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Vláda chce dohody sjednotit bez ohledu na jejich výši.

Zvýšení důchodového pojištění pro OSVČ. Vyměřovací základ u OSVČ stoupne ze současných 50 % na 55 % zisku, aby se to více přiblížilo k hrubé mzdě u zaměstnanců. Minimální vyměřovací základ má stoupnout na 40 % průměrné mzdy z dosavadních 25 %.

Sleva pro pracující důchodce

Pracující důchodce nebude muset platit tu část, kterou odvádí zaměstnanec ze mzdy. Navíc by o důchod mohl zažádat i přes internet.

Foto: Shutterstock

Výhrady k penzijní novele

Prezident Pavel doposud nepodepsal novelu, která původně měla platit od září. „Pan prezident má určité výhrady k navrhovaným změnám v důchodech. Zvažuje, že se rozhodne způsobem veta, anebo že bude postupovat podpisem v následujících dnech. Znamená to, že novela zákona o důchodovém pojištění nebude platit od 1. září, jak vláda předpokládala,“ uvedla mluvčí hlavy státu po Pavlově schůzce s premiérem Fialou.

Foto: Shutterstock, zdroj: Vlada, Ceskeduchody