04/03/2024

V práci trávíme značnou část svého dne, ale co přesně zahrnuje naše pracovní doba? Zákoník práce jasně definuje, že se jedná o dobu, během které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Navíc, zaměstnanec je na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele.

Kdo určuje pracovní dobu?

To, kdy začíná a končí váš pracovní den, je v kompetenci zaměstnavatele. Jak uvádí § 81 odst. 1 zákoníku práce. Očekává se, že budete na začátku směny připraveni na pracovišti a neopustíte ho dříve, než váš pracovní den oficiálně skončí.

Balení před odchodem: Co na to zákon?

Ale co se stává v těch posledních minutách pracovní doby? Každý z nás zná ten pocit. Hodiny ukazují 15:50 a my už pomalu začínáme uklízet stůl, vypínat počítač a převlékat se do civilního oblečení. Státní úřad inspekce práce upozorňuje, že zákoník práce na toto téma není explicitní. Dobu určenou pro osobní očistu, tedy převléknutí se a přichystání se k odchodu, nelze považovat za výkon práce.

Co to znamená pro zaměstnance?

To otevírá prostor pro interpretaci. Pokud zaměstnanec začne sbalit věci pět minut před koncem pracovní doby, je to porušení jeho pracovních povinností? Zákoník práce nenabízí jasnou odpověď. Je proto nezbytné, aby zaměstnavatelé byli v tomto ohledu transparentní a stanovili jasné směrnice.

Foto: Freepik

Doporučení pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele je vhodné, aby byli ve věci co nejjasnější. Nejlepší je to zařadit do interního řádu nebo do pracovní smlouvy. Stanovení jasného rámce pomůže zabránit nedorozuměním a potenciálním konfliktům.

I když zákoník práce nemá výslovnou odpověď na otázku, kdy se zaměstnanci mohou začít chystat k odchodu, transparentní komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může předejít nedorozuměním. Takže ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, otevřená debata a jasné směrnice mohou udělat vaši pracovní dobu harmoničtější a efektivnější.

Foto: Freepik, zdroj: MPSV, Podnikatel