04/03/2024

Česká důchodová reforma má přinést významné změny v rozdělování penzí mezi manželské páry. Zatímco statistiky ukazují, že muži mají průměrně o 12 procent vyšší důchody než ženy, nový návrh představuje společný vyměřovací základ pro manžele a registrované partnery. Jaké jsou klíčové body této reformy a jaký může mít vliv na rozdíly mezi důchody?

Rozdíl v důchodech

S přihlédnutím k současným statistikám, které ukazují, že muži pobírají vyšší důchody než ženy, vstupuje na scénu nový návrh důchodové reformy v Česku. Podle statistik průměrný rozdíl činí 12 procent, což v konečném důsledku znamená, že ženy častěji čelí hrozbě chudoby.

Společný vyměřovací základ manželů

Jedním z hlavních prvků navrhované reformy je zavedení společného vyměřovacího základu pro manžele a registrované partnery. Tento krok je zaměřen na eliminaci rozdílů v důchodech vycházejících z rozdílných mzdových úrovní partnerů během jejich profesních kariér.

Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, bude společný vyměřovací základ stanoven jako polovina součtu vyměřovacích základů obou partnerů za dny, kdy byli oba výdělečně činní v Česku. To by mělo eliminovat nerovnosti v důchodech způsobené rozdílnými příjmy partnerů.

Dobrovolnost a udělení souhlasu

Důležitým aspektem reformy je dobrovolnost sdílení důchodových nároků. Oba partneři musí souhlasit s tím, že jejich odvody sociálního pojištění budou vzaty v úvahu společně. Dohoda musí být uzavřena v průběhu manželství a doručena sociálnímu zabezpečení. Společný vyměřovací základ bude možné zrušit dohodou obou partnerů nebo výpovědí jednoho z nich.

Konec stereotypnímu rozdělení rolí

Ministr práce a sociálních věcí zdůrazňuje, že tato reforma je reakcí na stereotypní rozdělení rolí v péči o děti. Často se stává, že jeden z rodičů, většinou žena, věnuje více času péči o potomky, což se negativně podepisuje na její pracovní kariéře a následně i na výši důchodu. Nová opatření mají umožnit sdílení důchodových nároků mezi partnery.

Foto: Shutterstock

Možné dopady pro jednotlivé důchody

Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by mělo sdílení důchodových nároků ovlivnit průměrný důchod mužů a žen. U průměrného důchodu by mohl muž očekávat snížení o 100 až 200 korun měsíčně, zatímco ženy by měly zaznamenat nárůst přibližně o 100 korun.

Pouze pro sezdané páry

Navzdory některým názorům, že by společný vyměřovací základ měl být dostupný i nesezdaným a neregistrovaným párům, ministerstvo to odmítá. Argumentuje tím, že společné jmění vzniká pouze při manželství nebo registrovaném partnerství, což zajišťuje správné stanovení data začátku společného základu.

Námitky a připomínky k návrhu

Ministerstvo očekává několik potenciálních komplikací, například při výpočtu společného základu v případě neúplného pracovního uplatnění jednoho z partnerů, nebo ve specifických situacích, jako je pobírání invalidního důchodu. Návrh se také setkává s kritikou ohledně administrativní náročnosti a bude podroben dalším diskuzím během projednávání v parlamentu.

Cesta k rovnocennému důchodu

Důchodová reforma, která by mohla vstoupit v platnost od roku 2027, reprezentuje krok směrem k vyrovnání nerovností v důchodech mezi pohlavími a k uznání rovnocenného příspěvku obou partnerů k rodinné péči a ekonomice. Očekává se, že další diskuse a připomínky budou formovat konečnou podobu této významné legislativní změny.

Foto: Shutterstock, zdroj: e15, Penize

Subscribe
Upozornit na

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Josef
1 měsíc před

Nasr.t, moje penze je jen moje, to je jen protiprávní výmysl.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x