04/03/2024

V zimních měsících často hledáme útulno u krbů, ale nedávné studie odhalují, že vytápění krbem může mít vážné zdravotní důsledky. Zvláště alarmující je zjištění o výrazném zvýšení rizika rakoviny plic při pravidelném používání krbových kamen nebo kotlů na tuhá paliva. Výzkum provedený na více než 50 tisících ženách ukazuje, že ženy, které se v domácnosti ohřívají u krbů více než 30 dnů v roce, mají o 43 % vyšší riziko vzniku rakoviny plic ve srovnání s těmi, kteří krb nevyužívají.

Toxické látky uvnitř domů

Hlavní obavou je inhalace toxických látek, které se uvolňují při spalování dřeva. Tyto látky nejen znečišťují venkovní ovzduší, ale hlavně zůstávají uvnitř domů a bytů. Látky jako benzo[a]pyren, které se vyznačují karcinogenními účinky, jsou příkladem nebezpečí, která mohou z krbových kamen unikat do našeho životního prostředí.

Zákaz vytápění krbem?

Některé organizace, jako britská Mums for Lungs, již v minulosti žádaly o zákaz využívání těchto způsobů vytápění, které jsou škodlivé nejen pro dospělé, ale i pro děti. Je důležité si uvědomit, že vdechování kouře ze spalování dřeva může mít podobné účinky jako kouření cigaret.

Studie Sister Study a její závěry

Studie Sister Study, sledující více než 50 tisíc žen v průběhu 11 let, potvrdila 347 případů rakoviny plic. Data z této studie jasně ukazují, že ženy, které doma využívají vytápění krbem více než 30 dnů v roce, čelí výrazně vyššímu riziku onemocnění.

Foto: Shutterstock

Alternativní způsoby vytápění

S ohledem na tyto zjištění je důležité hledat alternativní, zdravější způsoby vytápění. Efektivní izolace domů, moderní vytápěcí systémy nebo dokonce obnovitelné zdroje energie by mohly být bezpečnějšími alternativami k tradičnímu vytápění krbem.

Přehodnocení domácího vytápění

Je nezbytné, abychom si byli vědomi potenciálních rizik vytápění krbem a zvážili alternativní řešení pro zajištění tepla v našich domovech. Ochrana našeho zdraví by měla být na prvním místě.

Foto: Shutterstock, zdroje: Seznam Zprávy, Energožrouti

Subscribe
Upozornit na

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Ackermann
2 měsíců před

tak jistě, vědecká studie přišla na převratný objev právě v době, kdy se šušká o zákazu krbů z moci vyššího dobra 🙂 rozhodně věřím všemu, co se zde píše 🙂 topte si jak chcete, mě nechte na pokoji 🙂 to je směšné

1
0
Would love your thoughts, please comment.x