05/03/2024

Všechny nové domy v Tokiu postavené velkými stavebními firmami budou muset povinně instalovat solární panely. Opatření začne platit od dubna 2025 a má za cíl snížit emise oxidu uhličitého produkovaného domácnostmi.

Zatím jenom velcí hráči

Toto opatření se bude týkat zhruba 50 největších stavebních firem. Stavení společnosti přitom nebudou nuceny instalovat solární panely na každý nově postavený dům, ale budou muset naplnit určitý limit podílu nainstalovaných solárních panelů vzhledem k množství nově postavených domů. Tyto limity budou záležet na oblasti, kde se bude stavba konat a budou se pohybovat od 30 % do 85 % pokrytí nových budov solárními panely. Výjimku z tohoto pravidla představují domy se střechou menší než 20 m². Kromě toho plánuje město Tokio podporu firem v jejich úsilí za pomoci dotačního programu.  

Cílem tohoto opatření je přitom tokijská snaha dostat emise skleníkových plynů do roku 2030 na polovinu, ve srovnání s hodnotami v roce 2000. Toto je součástí celkových japonských cílů na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Brzy i u nás

Evropská unie cílí na zlepšení efektivity budov, která by měla zajistit menší únik tepla a celkově snížit jejich spotřebu energií a tím omezí vytváření škodlivých emisí. Plánuje proto zavést určité standardy, které budou muset nové nebo rekonstruované budovy plnit. Tato opatření chce zavést nejdříve u vládních budov, které by se tak do roku 2028 měly stát naprosto bezemisními. U ostatních typů budov, včetně rezidenčních domů tohoto plánuje dosáhnout jen o dva roky později. K potřebě tohoto kroku navíc přispívá současná mezinárodní situace, kdy válka na Ukrajině přesvědčila evropské státy o nutnosti oprostit se od závislosti na ruských dodávkách fosilních paliv. Nejnovější návrh proto navrhuje povinnost instalovat solární panely na všechny nově postavené budovy od roku 2027.

Foto: Shutterstock

Německo jde příkladem

Podobná pravidla zavádí už některé evropské státy samovolně. Příkladem je Německo, které v několika ze svých států zavedlo povinnost instalace střešních solárních panelů. Od ledna tohoto roku tak například mají nově postavené či zrekonstruované domy v Berlíně, povinnost umístit solární panely na minimálně 30 % celkové plochy střechy. Výjimku přitom tvoří akorát domy s rozlohou do 50 m².

Foto: Shutterstock, zdroj: TheJapanTimes, CNNBusiness