04/03/2024

O faktu, že klima naší planety prochází zcela zásadní změnou, již dnes pochybuje jen málokdo. Mnohaleté studie zveřejněné v posledních měsících dokonce naznačují, že dynamika celé změny je pro nás více nepříjemná, než jsme si dosud mysleli. Přesto ale podle vědců existuje cesta z krize ven, respektive způsob, jak tuto dynamiku změnit v náš prospěch. Stačit by měly tři jednoduché kroky.

Co musíme udělat?

Podle vědců není k tomu, abychom globální změnu zbrzdili a posléze dokonce obrátili její směr, třeba příliš. Ve skutečnosti lze vše potřebné shrnout do tří pojmů: elektromobilita, konec chování domácí zvěře na maso, a nakonec využívání ekologicky šetrných hnojiv. Ve chvíli, kdy by lidstvo tyto tři pojmy naplnilo, snížilo by emise skleníkových plynů o plných 70 % a vytvořilo by si předpoklady k tomu, aby byla naše klimatická budoucnost méně temná než nyní.

O naplnění těchto tří předpokladů se také mluví jako o bodech zlomu či zvratu (v angličtině breakthrough points). Vezmeme-li v potaz stále se zhoršující předpovědi budoucího vývoje, není příliš divu, že se k nim začínají vědci ale i další lidé, kteří cítí odpovědnost za stav planety předávané budoucím generacím, upínat své naděje. I proto se jednalo o jedno z nejdiskutovanějších témat na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Foto: Shutterstock

Má lidstvo dostatek síly?

Vědět o třech zásadních bodech, na které je třeba se zaměřit, abychom začali ekonomiku a v důsledku i vývoj klimatu ohýbat tím správným směrem je jedna věc, dokázat to naplnit je však věc druhá.

Poslední studie konzistentně ukazují na zrychlování klimatické změny. Změny, které způsobí, navíc povedou ke kaskádě dalších změn a celý proces se tím dále urychlí a především zintenzivní. Nejde proto jen o to, zda dokážeme tyto body zvratu realizovat, ale především o to, kdy. A nutno říct, že v tomto ohledu zatím mnoho důvodů k optimismu nemáme.

Foto: Shutterstock, zdroj: Systemiq, Nature, PNAS, TheGuardian