26/02/2024

Majitele aut čekají velké změny. Přepis vozidel bude jednodušší, zruší se velký technický průkaz a prodlouží se platnost evidenčních kontrol. První změny jsou platné už od března.

Jeden doklad namísto dvou

Velkou změnou pro majitele aut bude od ledna 2024 zrušení velkého technického průkazu. Stačit bude pouze dosavadní malý technický průkaz, který se rozšíří o další údaje. Ostatní technické informace budou dostupné elektronicky. Řidič je bude mít k dispozici například ve svém telefonu. Pro zjištěni dat z registru silničních vozidel stačí zadat VIN kód vozu nebo číslo registračního dokladu. Veškeré informace budou k dispozici také na Portálu dopravy.

Změna bude probíhat postupně. Řidiči se tedy nemusí bát povinných návštěv úřadů. U starších aut se počítá s tím, že při dalším úkonu na registračním místě se malý a velký technický průkaz odejme a vystaví se nový, (malý) technický průkaz.

Delší platnost evidenční kontroly

Od začátku letošního března se nově evidenční kontrola prodlužuje ze současných třiceti dnů na jeden rok, bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení je platné i zpětně pro už proběhlé evidenční kontroly. Pokud jste například absolvovali evidenční kontrolu v únoru 2023, platí vám nově až do února 2024.

Nově nebude nutné předkládat protokol o provedení evidenční kontroly při změně provozovatele či vlastníka ani při zápisu vozidla. Všechny tyto informace si mezi sebou digitální systémy státu předají automaticky.

Od března nebude nutné provádět evidenční kontrolu při změně, kdy se provozovatel stává vlastníkem. Tato situace je typická při ukončení leasingu vozidla, tedy pokud má být jako vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

Snazší rezervace registračních značek

Od března si budou moci zájemci rezervovat také registrační značku a to už jeden měsíc před registrací automobilu. Navíc se prodlužuje rezervace registrační značky na přání při jejím uložení na úřadu obce s rozšířenou působností ze tří na šest měsíců. Tento krok ocení především autodopravci, kteří zařizují všechny formality spojené se zařazením nového vozu do svého vozového parku.

Snazší bude i registrace historických vozidel

Novela pro provozovatele historických vozidel začne platit začátkem září. Historické vozy bude nově možné registrovat nejen v místě bydliště, ale také na dalších čtrnácti úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů.

Lhůta technického stavu a historického původu vozidel se prodlouží ze dvou na pět let. Na STK bude technická prohlídka historických vozů probíhat s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku. V potaz se vezme čas uvedení historického vozu do provozu.

Pro tyto účely byly nově vytvořeny tři kategorie:

  • Novodobá historická vozidla od 1. 7. 1972
  • Poválečná vozidla od 1.7.1953 až do 30. 6. 1972
  • Předválečná a válečná vozidla do 30. 6. 1953
Foto: Shutterstock

A jaké další změny čekají na majitele vozů od začátku března?

Nově se již nebude u nových vozů vystavovat čistopis technického průkazu, který byl předán v rámci prodeje spolu s vozem. Doklad k registraci vozidla bude jen Prohlášení o shodě, tzv. COC list. Teprve v rámci registrace bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz.

Od března není třeba dokládat absolvování STK v případě ukončení vyřazení vozu. Nově bude stačit jen zelená karta.

Je možné, že k vozidlu byl technický průkaz vystaven už dříve než v březnu, zatímco vozidlo bylo fyzicky převzato až později. V takovém případě bude technický průkaz předán spolu s vozidlem.

Foto: Shutterstock, zdroj: Penize, PortalRidice, Tiskový servis Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo dopravy,