19/06/2024

Krbová kamna a topení relativně levným dřevem představují v poslední době obrovské štěstí pro mnoho českých domácností, a to kvůli rostoucím cenám za ostatní druhy energie, způsobených zejména válkou na Ukrajině a celkovým přechodem na zelenější zdroje. Přesto však krbovým kamnům a plynovým kotlům brzy nadobro odzvoní.

Neekologické vytápění

Dřevo a výrobky z něj představují udržitelný způsob topení díky tomu, že se jedná o obnovitelný zdroj energie. Navíc, pokud je dřevo lokální a není přepravováno přes půl světa, jedná se i o uhlíkově neutrální zdroj tepla. Problém, ale nespočívá v jeho obnovitelnosti či skleníkových plynech, ale v škodlivých emisích prachových částic. Ty vznikají zejména při spalování dřeva obsahujícího více jak 20 % vody. Tyto prachové částice představují nebezpečí v tom, že pronikají do těla a nenávratně poškozují vaše zdraví. Nebezpečné jsou zejména pro srdce a plíce, a navíc se jedná o karcinogenní látky.

Topení plynem je pak ještě problematičtější. Zemní plyn se skládá zejména z metanu a dalších uhlovodíků, které se při získávání a spalování zemního plynu uvolňují do vzduchu, kde představují jedny z hlavních skleníkových plynů, které mají na svědomí globální oteplování. Kromě toho, nové metody získávání zemního plynu, jako je frakování, mohou poškozovat podzemní vody a okolní přírodu.

Foto: Shutterstock

Jak to bude do budoucna

Proti vytápění dřevem se v současné době mimo jiné staví Evropská Unie, která upozorňuje na nebezpečí uvolňování škodlivých prachových částic a plánuje v této oblasti opět zpřísnit limity, což by v blízkém časovém horizontu mohlo natrvalo vyřadit druhy dřeva, ze kterých se tyto látky vypouští nejvíce, jako je právě dřeva s vysokým obsahem vlhkosti.

Topení plynem bude mít pravděpodobně delšího trvání, ale i zde má EU za cíl ve střednědobém horizontu jeho úplné vyřazení. Tomu navíc přispívá také současná mezinárodní situace a závislost České republiky na dodávkách plynu z Ruska, které bude potřeba kvůli zlepšení bezpečnosti do budoucna diverzifikovat a celkově omezit. Jednou z možných alternativ zemního plynu by přitom mohl představovat bezemisní vodík.

Foto: Shutterstock, zdroj: ScienceFocus, SaveMoneyCutcarbon, Evergreen