22/04/2024

Vláda České republiky, pod vedením ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, přichází s významnou změnou pro všechny, kdo pečují o své blízké. Po intenzivních jednáních vládní koalice představuje aktualizaci příspěvku na péči, která má pozitivně ovlivnit životy mnohých rodin po celé zemi. 

Novinky v příspěvku na péči

Letošní rok s sebou přináší zvýšení příspěvku na péči, avšak s mírně odlišným rozdělením, než bylo původně navrženo. Zatímco první stupeň závislosti zůstává beze změn, další stupně se dočkají navýšení. Jsou sice menší, než se čekalo, ale přesto vítané.

Zejména osoby s nejvyšším stupněm závislosti, které jsou ošetřovány doma, se mohou těšit na značné zvýšení svého příspěvku. Tento krok je nejen projevem podpory rodinám pečujícím o své nejbližší, ale také potvrzením faktu, že domácí péče je pro stát ekonomicky výhodnější než péče institucionalizovaná.

Podpora pro rodiny

Marian Jurečka zdůrazňuje důležitost domácí péče. Slibuje, že vláda bude i nadále podporovat ty, kteří se rozhodnou pro tuto formu péče. Změny v příspěvku mají umožnit kvalitnější péči v domácím prostředí.

Co přináší novela zákona

Sněmovna aktuálně projednává novelu zákona o sociálních službách, do které jsou zapracované nové sazby příspěvku na péči. Díky koaliční dohodě by neměl být problém s dodržením termínu. Očekává se, že zvýšený příspěvek bude k dispozici již od července 2024. Zvýšení se dotkne jak dětí, tak dospělých, a to v různé míře v závislosti na stupni závislosti a typu péče.

Pružnější mechanismus pro budoucí zvyšování

Další novinkou je zavedení pružnějšího mechanismu pro zvyšování příspěvku. Ten by měl reagovat na inflaci a umožnit vládě rychlejší reakci na změny ekonomické situace. Tímto krokem chce vláda zabezpečit, aby výše příspěvku odpovídala aktuálním potřebám pečujících rodin a osob.

Foto: Shutterstock

Význam pro pečující rodiny

Zvýšení příspěvku na péči je vítanou změnou pro tisíce rodin po celé České republice. Umožní jim to nejen lepší finanční podporu v náročné situaci, ale také poskytne větší flexibilitu při výběru nejvhodnější formy péče pro jejich blízké. 

Jedním z konkrétních příkladů, který výborně ilustruje nadcházející změny v příspěvku na péči, je situace rodin pečujících o členy s nejvyšším stupněm závislosti (IV. stupeň), kteří jsou ošetřováni v domácím prostředí.

Příklad z praxe: Významná podpora pro nejzávislejší

Představme si rodinu, která pečuje o svého blízkého s nejvyšším stupněm závislosti. Do června 2024 obdrží tento člen rodiny příspěvek na péči ve výši 19 200 Kč, pokud je ošetřovaný v domácím prostředí. Od 1. července 2024 se tento příspěvek zvýší na 27 000 Kč.

Toto zvýšení o 7 800 Kč představuje významnou finanční úlevu pro rodinu, která se denně věnuje náročné péči o svého blízkého. Díky vyššímu příspěvku mohou rodiny lépe pokrýt náklady na specializované zdravotní pomůcky, rehabilitační služby nebo mohou do péče zapojit další profesionální pečovatele, čímž se zlepší kvalita života pečované osoby i samotných pečujících.

Závěrem lze říci, že změny v příspěvku na péči přinášejí naději a podporu mnoha lidem, kteří každodenně pečují o své blízké. Je to krok správným směrem k uznání a ocenění jejich nelehké práce.

Foto: Shutterstock, zdroj: iDnes, MPSV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *