05/12/2023

Nedávný průzkum od společností Executivejob.cz a Vissto odhalil, že průměrné platy manažerů v České republice výrazně vzrostly v porovnání s loňským rokem. Průměrná měsíční mzda manažerů dosahuje letos 135 500 korun hrubého, což je nárůst o devět procent. Mezi nejnižší sledované manažerské pozice patří manažeři týmů s průměrným měsíčním platem 103 400 korun, zatímco ředitelé společností, jako nejvyšší manažerská pozice, si přijdou na průměrnou měsíční mzdu 173 500 korun.

Roční bonusy v návaznosti na výsledek firmy

Celkový roční příjem manažerů je značně ovlivněný ročními bonusy, které dosáhly průměrné částky 399 400 korun, což představuje nárůst o 14 procent oproti minulému roku. Manažeři týmů mají průměrný bonus ve výši 184 000 korun, zatímco ředitelé obdrží průměrné bonusy ve výši 726 000 korun.

Podle průzkumu jsou nejběžnější bonusy navázány na výsledky firmy a tato praxe se vyskytuje ve 44 procentech případů. Mnozí manažeři také obdrží bonusy za doporučení zaměstnanců a jednorázové bonusy za individuální výkony. Kromě finančních odměn patří k mzdovým balíčkům také zaměstnanecké výhody, jako je dovolená navíc, vůz pro osobní účely a příspěvky na penzijní nebo životní pojištění.

Roční příjem i 2.7 milionu korun

Celkový roční příjem manažerů a manažerek v průměru činí 2 010 100 korun, což představuje nárůst o 10 procent oproti loňskému roku. Nejnižší manažerské pozice si vydělají ročně 1 418 000 korun, zatímco nejvyšší manažeři dosahují 2 793 150 korun.

Průzkum také zohlednil výši mezd v závislosti na velikosti firmy, přičemž mzdy rostou s velikostí firmy. Základní mzda v firmách s obratem do 10 milionů korun činí 91 300 korun měsíčně, ve středních firmách s obratem od 100 do 500 milionů korun ročně si manažeři vydělají 120 600 korun, a největší firmy s ročním obratem nad 5 miliard platí členům managementu v průměru 165 300 korun měsíčně.

Rozdíly, regionální, genderové i věkové

Průzkum také odhalil výrazné rozdíly mezi platy mužů a žen na manažerských pozicích. Průměrná mzda žen na vedoucích pozicích dosahuje 114 800 korun měsíčně, zatímco u mužů je to 134 500 korun měsíčně. Rozdíl ještě více vyniká v případě bonusů, kdy ženy obdrží o 42 procent nižší průměrné bonusy než muži.

Co se týká regionálního rozložení, firmy v Praze a ve středních Čechách platí nejlépe a připlácí 12,5 procenta nad celkovým průměrem. Naopak východní Čechy, Morava a jižní Čechy s Vysočinou zaostávají a platí o 6 procent méně než průměrná mzda. Západní Čechy jsou lehce nad průměrem.

Výše mezd je také výrazně ovlivněna odvětvím, ve kterém firma působí. Nejlépe placenými odvětvími jsou zdravotnictví a farmacie, finanční služby, IT a telekomunikace, poradenství, a retail a spotřební průmysl. Naopak elektrotechnický průmysl, velkoobchod a doprava a cestovní ruch platí méně.

Průzkum potvrdil také významný rozdíl v platových hladinách podle věku. Nejlépe placení jsou manažeři ve věku 40 až 44 let, kteří dosahují průměrně o 6 procent vyšších mezd než celkový průměr. Mladí manažeři do 30 let a manažeři starší 50 let obvykle obdrží nižší mzdy.

Foto: Shutterstock

Nová práce, vyšší mzda

Zajímavým zjištěním z průzkumu je také to, že manažeři a manažerky, kteří aktivně hledají novou pracovní pozici, očekávají průměrně o 19 procent vyšší mzdu než je jejich stávající plat. Pokud projeví zájem o novou pozici konkurenci, očekávají až o 38 procent vyšší mzdy. Tato vysoká očekávání ukazují, jakým výzvám čelí firmy v udržení a motivaci svých manažerů.

Celkově je z průzkumu zřejmé, že platy manažerů v České republice se výrazně zvyšují, a že rozdíly v odměňování mezi různými kategoriemi manažerů jsou značné. Je také patrné, že trh práce v oblasti manažerských pozic má své vlastní specifické výzvy, včetně rozdílů v platových hladinách mezi muži a ženami.

Foto: Shutterstock, zdroj: executivejob, czso, iDnes

Subscribe
Upozornit na

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x