19/06/2024

Zkontrolujte si své daňové závazky a vyhledejte případné nedoplatky online! Nová služba finanční správy vám umožňuje jednoduše zjistit, zda máte dluh na daních a využít tak aktuálně probíhající akce Milostivé léto.

Milostivé léto

Do konce listopadu probíhá třetí ročník akce Milostivé léto, která umožňuje odpuštění dluhů u sociální správy, finančního úřadu a celní správy. Tato výjimečná možnost platí především pro samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ). Stačí uhradit původní částku do konce listopadu a stát vám odpustí penále a pokuty na základě vaší žádosti.

Online služba ČSSZ a finanční správy

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) již v červenci zavedla online službu, která vám umožní ověřit existenci případného dluhu na sociálním pojištění. Na rozdíl od daňových dluhů u finanční nebo celní správy mohou o odpuštění pokut a úroků žádat i firmy.

Nově přichází finanční správa s podobnou online službou. Stačí se přihlásit na portálu Moje daně a ve své daňové informační schránce ověřit, zda máte evidován nedoplatek relevantní pro daňové milostivé léto. Pokud ano, můžete žádat o odpuštění online prostřednictvím webu finanční správy.

Splácení v měsíčních splátkách

Je důležité jednorázově uhradit původní dluh do 30. listopadu 2023, aby bylo možné odpustit úroky, penále a další náklady. Částky nad 5 000 Kč lze splácet ve dvanácti měsíčních splátkách v pevně stanovených termínech. Generální ředitelka Finanční správy ČR, Simona Hornochová, zdůrazňuje, že je důležité označit jednorázovou platbu příznačným označením, například “daňové milostivé léto,” aby bylo jasné, kam mají finanční prostředky směřovat.

Foto: Shutterstock

Třetí milostivé léto

Třetí Milostivé léto může odpuštěním ovlivnit různé typy dluhů, včetně dluhů na sociálním pojištění, daňových nedoplatků, poplatků vymáhaných celním úřadem, dluhů vůči soudům a vězeňské službě, a místních poplatků (s podmínkou schválení odpuštění obcí nebo krajů). Omezení se vztahuje na dluhy vzniklé do 30. září 2022.

Přečtěte si více na webových stránkách finanční správy a zjistěte, zda můžete využít této jedinečné příležitosti k řešení svých daňových závazků. Nechte si ujít tuto šanci na finanční odpuštění a uvolnění od daní!

Foto: Shutterstock, zdroj: financnisprava, adisspr.mfcr, celnisprava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *