21/07/2024

V posledních dnech se na české mediální scéně objevila zpráva, která zneklidnila nejednoho majitele domácích fotovoltaických elektráren. Podle této zprávy se nově zavádí povinnost podat vyúčtování odvodu z nadměrného příjmu nejen pro velké elektrárny, ale i pro ty malé, jejichž výkon nepřesahuje jeden megawatt. To se týká právě solárních panelů běžně instalovaných na rodinných domech.

Majitelé solárních panelů byli touto informací značně rozrušeni, neboť se obávali další byrokracie. Povinnost by se totiž vztahovala i na ty, kteří mají panely instalované, ale momentálně elektřinu nevyrábějí. V praxi by to znamenalo, že by všichni majitelé solárních panelů museli do konce června zaslat na Energetický regulační úřad (ERÚ) čestné prohlášení o tom, že jim nevznikla povinnost odvodu.

Energetický regulační úřad uklidňuje situaci

Naštěstí ERÚ rychle zareagoval na vzniklý chaos a vydal oficiální vyjádření, které situaci osvětlilo. Podle tohoto vyjádření se majitelů malých fotovoltaik o výkonu do jednoho megawattu, tedy těch běžně instalovaných na rodinných domech, povinnost podávat čestné prohlášení netýká.

ERÚ se odvolává na nepřesné znění zákona, které způsobilo nedorozumění. Jasně uvedl, že provozovatelé malých domácích fotovoltaických elektráren nejsou povinni dokládat, že jim nevznikla povinnost odvodu. Navíc zdůraznil, že žádné sankce za nepodání tohoto prohlášení nehrozí.

Původ zmatku: Nepřesné znění energetického zákona

K celému zmatku došlo kvůli nepřesnému znění energetického zákona, který vyvolal dojem, že povinnost podat čestné prohlášení se vztahuje na všechny výrobce elektřiny, včetně těch malých domácích. ERÚ si je vědom možného špatného jazykového výkladu a proto vydal na svých webových stránkách jasné a nezpochybnitelné sdělení.

Toto sdělení potvrzuje, že provozovatelé fotovoltaických elektráren do výkonu jednoho megawattu nemusí podávat čestné prohlášení o tom, že jim nevznikla povinnost odvodu. Tato povinnost se vztahuje pouze na ty provozovatele, u kterých odvod z nadměrných příjmů podle energetického zákona skutečně může vzniknout.

Co z toho vyplývá pro majitele solárních panelů?

Pro majitele solárních panelů na rodinných domech to znamená jednu zásadní věc: Nemusí se obávat další byrokracie a povinnosti podávat čestná prohlášení, pokud jejich fotovoltaická elektrárna nepřesahuje výkon jednoho megawattu. Zmatek způsobený nepřesným zněním zákona je tedy zažehnán a majitelé těchto elektráren mohou být v klidu.

Je důležité sledovat oficiální vyjádření a aktualizace od ERÚ, aby se předešlo podobným nedorozuměním v budoucnosti. Majitelé solárních panelů by měli mít na paměti, že ne všechny informace, které se objeví v médiích, jsou vždy přesné a ověřené. Vždy je dobré si tyto zprávy ověřit přímo u zdroje.

Důležitost přesného znění zákonů a komunikace úřadů

Tento incident nám opět připomíná důležitost přesného znění zákonů a jasné komunikace ze strany úřadů. Díky rychlé reakci ERÚ se podařilo uklidnit situaci a rozptýlit obavy majitelů solárních panelů. Nadále platí, že pro malé domácí fotovoltaiky není nutné podávat žádná čestná prohlášení, pokud jejich výkon nepřesahuje jeden megawatt.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *