04/03/2024

Novela zákoníku práce, kterou 26.dubna 2023 schválila vláda přináší několik novinek. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku, zaměstnanci na home office budou moci požadovat náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu, lidé na dohodu budou mít větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Ale jasněji definuje nelegální práci. Novelou se provádí transpozice evropské legislativy a tato novela je jednou z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníků práce za poslední roky.

Novela s dobrým úmyslem?

Novela zákona se zabývá také prací ve formě OSVČ a odstraňuje nevýhody pro zaměstnance agentur. Ministr MPSV M.Jurečka uvedl, že cílem novely je jednoznačně a jasně bojovat s nelegálním zaměstnáváním, se zastřeným zaměstnáváním. A ochránit tak ty zaměstnavatele, kteří se chovají poctivě a férově.

Definice nelegální práce

Zákon zaměstnanosti a zákoník práce je nejdůležitějším pracovněprávním předpisem, kde se řeší i nelegální práce. Otázky s tím spojené má přispět zmíněná novela o zaměstnanosti, jejíž účinnost je od 1.ledna. Nelegální práce je definována od roku 2009 v zákonu o zaměstnanosti, jedná se o ni tehdy, když nevykonává fyzická osoba závislou práci pro zaměstnavatele na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby. Dále to je v případě, kdy cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Za nelegální se považuje i pokud cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zák. o zaměst. vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu podle zelené karty nebo bez této zelené karty.

Foto: Shutterstock

Dohoda a maximální množství odpracovaných hodin

Velmi často se inspektoři práce setkávají i s přesahováním množství hodin u dohody, která nesmí přesahovat 300 hodin práce v kalendářním roce. Ale v zákoně chyběl přesně definování – požadavek soustavnosti výkonu té práce. Soustavnost byl velmi těžké prokazovat, protože není v zákoně přesně definovaná. Nově nebude rozhodující její soustavný charakter, ale bude zde uvedeno v § 5 písm. e) bod 1 tak, že nelegální práce je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, přičemž je vykonávaná mimo pracovněprávní vztah. Doplňuje se, že jedná-li se o nelegální práci, je rozhodné pouze naplnění těchto znaků a délka výkonu práce je nerozhodná.

Foto: Shutterstock, zdroj: mpsv, advokatnikdenik