25/04/2024

Týdny intenzivních kontrol u zemědělců a potravinářů odhalily alarmující fakta. Nedodržování potravinových zákonů a nekalé obchodní praktiky jsou běžnější, než jsme si kdy mysleli. Tyto zjištění přinesly společné akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a České obchodní inspekce (ČOI).

Srdce problému: Rozsáhlé porušování práva

Právě proběhlo přes 250 kontrol. Děsivě, ve více než 75 procentech případů se odhalily nějaká porušení práva nebo zákona. Patřily mezi ně špatná hygiena, nepravdivé slevy a situace, kdy obchodníci účtovali zákazníkům více, než bylo na cenovce.

Zavřené prodejny: Hlodavci a nečistoty

Zoufalé situace vedly k okamžitému zavření pěti prodejen. Mezi těmito se nacházely menší prodejny řetězce Tesco v Bílině a Norma v Chebu. Nečistoty na podlaze a regálech v Tescu, mrtvé hlodavce v Normě. Tyto šokující nálezy jsou jen špičkou ledovce problému, který se teď dostává na povrch.

Finanční dopady: Milionové pokuty

Porušování pravidel přináší finanční dopady. SZPI může uložit pokutu až do výše 50 milionů korun, s horní hranicí v aktuálních případech stanovenou na pět milionů. Tyto pokuty, ač vysoké, jsou třeba. To proto, aby byla dodržena úroveň potravinové bezpečnosti.

Světlo na konci tunelu: Klesající ceny

Ministerstvo zemědělství informovalo o tlaku na snížení cen potravin. Cena vajec a másla se postupně snižuje. Nesezonní potraviny také začínají ukazovat klesající trend. I přes tato vítězství se ceny některých potravin stále udržují na nepřiměřeně vysokých hladinách.

Foto: Shutterstock

Boj s nekalými praktikami pokračuje

Přes všechny tyto problémy, je důležité si uvědomit, že kontrolní orgány dělají svou práci a podnikají kroky k nápravě. I když se nám aktuální situace může jevit jako temná, je důležité zůstat informováni, aby se změna mohla uskutečnit.

Všichni musíme být na stráži a požadovat poctivé obchodní praktiky a dodržování potravinového práva. Ať už jde o velké korporace, nebo menší obchody, není důvod tolerovat jakoukoli formu podvodu nebo nedbalosti. Bezpečnost a kvalita potravin musí být prioritou.

V této záležitosti se výslovně vyjádřil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza: “Téměř ve dvou třetinách kontrol jde ovšem o prohřešky dodavatelů potravin, kteří jsou povinni pokuty a škody následně uhradit.”

Výsledky těchto kontrol jsou jasným varováním pro nás všechny. Ukazují, že je třeba pozorně sledovat, jakým způsobem a za jakých podmínek jsou naše potraviny vyráběny a prodávány. Toto je jen začátek naší cesty k lepšímu, bezpečnějšímu a spravedlivějšímu potravinovému systému.

Foto: Shutterstock, zdroj: SZPI, ePenize