27/05/2024

Rozvod je životní událostí, která ovlivňuje nejen manželský pár ale celou rodinu. Je to proces, který ukončuje právní svazek mezi manželi a často s sebou přináší emocionální a finanční výzvy. V mnoha zemích se rozvodová míra postupně zvyšuje, což nasvědčuje tomu, že se rozvody stávají běžnou součástí moderního života.

Zdlouhavý proces

Tradičně byl rozvod spojován s dlouhými a nákladnými soudními procesy, které často vedly ke konfliktům a narušení vztahů. Manželé se ocitli ve složitém byrokratickém systému, který zahrnoval majetkové dělení, péči o děti a určení výše alimentů. Tyto procesy mohly trvat měsíce nebo dokonce roky a způsobovaly fyzické i emocionální vyčerpání obou stran. Na vině jsou ale většinou manželé, kteří se nedokáží dohodnout a v mnoha případech i porušují vzájemnou dohodu či soudní rozhodnutí.

Alternativní metody

Snahou, především OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí) a soudu, je, aby mezi manželi došlo ke smíření a dohodě, snížení konfliktu a ochraně zájmů všech zúčastněných stran, hlavně dětí.

Alternativní metody řešení sporů, jako je mediace a vyjednávání, nabízejí prostor pro komunikaci a dohody mezi manželi mimo soudní systém. Tyto postupy podporují spolupráci a vzájemnou dohodu a mohou vést k rychlejším a méně stresujícím rozvodům.

Stále větší důraz kladen na prevenci rozvodů skrze manželskou poradnu a terapii. Tímto způsobem se manželé snaží předcházet eskalaci problémů a hledají způsoby, jak obnovit svůj vztah a posílit komunikaci.

Inovace v rozvodovém řízení

Celkově lze říci, že rozvody procházejí proměnou, kdy se hledají způsoby, jak minimalizovat konflikty, snížit náklady a zkrátit dobu trvání tohoto náročného procesu. Nové přístupy a technologie slibují efektivnější a šetrnější řešení rozvodových sporů, která mají pozitivní dopad na manžele, rodinu a společnost jako celek.

Foto: Shutterstock

Novela Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti nyní pracuje na novele, která by měla zjednodušit a zrychlit celý proces rozvodu. Zrychlení procesu by mělo být hlavně tam, kde se manželé chtějí dohodnout a pokuta tam, kde to dotyční neúměrně protahují nebo nerespektují rozhodnutí soudu. V novele se bude počítat také s vyšší dostupností rodinných terapeutů a mediátorů. Některé OSPOD spolupracují s terapeuty a mediátory zdarma, převážně v Praze jsou někteří odborníci hrazeni městskou částí, ale jejich kapacita je dlouhodobě obsazená. Pokud by si jej manželé hradili sami, musí se připravit na  vysokou částku, která začíná na 1500,- za hodinu. Je zde ale myšlenka po vzoru Francie, že cena za mediátora bude odstupňovaná podle příjmů rodiny. Dle statistiky vyplývá, že pokud v rozvodovém řízení byla mediace, zkrátilo to rozvodové řízení i v řádu let.

Foto: Shutterstock, zdroj: Finance, businesscenter