26/02/2024

Evropa zažívá strmý nárůst cen cukru, ale v České republice je situace ještě vážnější. Data zveřejněná Eurostatem ukazují, že Češi platí za cukr nejvíce ve srovnání se zbytkem Evropské unie. Jak se to stalo, a co je za tímto vývojem?

Cukr v Česku: skokové zdražení

V období od srpna 2021 do března 2023 zdražil cukr v Evropě v průměru o 61 procent. V Česku však vzrostly ceny téměř dvakrát, o 98 procent. Výsledkem je průměrná cena 35 korun za kilogram cukru, a to i přes občasné akce.

Sousedé na tom nejsou lépe

Estonci a Poláci také bojují s obrovským zdražením cukru, když platí o 97, respektive 82 procent více než v srpnu 2021. Německo a Lotyšsko zaznamenaly zvýšení o 72 a 70 procent. Naopak nejnižší nárůst cen byl zaznamenán v Maďarsku a Lucembursku, pouze o 17 a 19 procent.

Hledání příčin: energie a zisky

Ekonom Lukáš Kovanda vidí hlavní příčinu prudkého zdražování cukru v Česku ve zdražování plynu. Vláda totiž průmyslovým podnikům, včetně potravinářských, nepomohla tolik jako jinde. Kovanda také poukazuje na zvyšování marží ze strany firem, které využívají situace a očekávání zákazníků ohledně zdražování.

Foto: Shutterstock

Narativ a nepřiměřené zdražování

Obchodní řetězce a potravináři v Česku podle Kovandy využívají silný narativ zdůvodňující zdražování, který souvisí s událostmi na Ukrajině a s růstem cen energií či potravin. Tento narativ jim umožňuje zdůvodnit zvýšení cen nad rámec objektivně navýšených nákladů, jako je například dražší plyn.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula označil v lednu ceny cukru za nemorální a obvinil obchodníky z nepřiměřeného zdražování. Na jeho popud se cenami cukru zabývala Česká obchodní inspekce, avšak zatím neprokázala žádné provinění ze strany obchodníků.

Hledání řešení a budoucí vývoj

Tento rapidní nárůst cen cukru způsobuje obavy a nevoli mezi českými spotřebiteli. Řešení situace je však komplexní a vyžaduje koordinované úsilí ze strany vlády, obchodníků a výrobců.

Jedním z možných kroků je zlepšení podmínek pro české pěstitele cukrové řepy a podpora výroby cukru uvnitř země. Další možností je zvýšení dovozu cukru z jiných zemí EU nebo celosvětově, čímž by se mohla snížit závislost na místní produkci a potlačit nárůst cen.

Vláda by také měla zvážit další finanční podporu pro průmyslové a potravinářské podniky, aby zmírnila dopad zdražování energií na náklady výroby a distribuce. Současně by měla usilovat o transparentnost cenové politiky ze strany obchodníků a výrobců a zajistit, aby marže byly nastaveny spravedlivě.

Smysl pro solidaritu a informovanost spotřebitelů

Je důležité, aby spotřebitelé zůstali informováni o vývoji cen a byli schopni rozpoznat spravedlivé a nespravedlivé obchodní praktiky. Společným úsilím mohou Češi najít řešení tohoto cukrového problému a ukázat, že solidarita a informovanost mohou překonat i nejhorší situace.

Tento článek přináší pohled na současnou cukrovou krizi v České republice a předkládá možné kroky k řešení. Jedině společným úsilím vlády, obchodníků, výrobců a spotřebitelů můžeme překonat tento náročný vývoj a zajistit, aby ceny cukru byly přijatelné pro všechny strany.

Foto: Shutterstock