24/06/2024

Od 2. května nabízí program Nová zelená úsporám Light vylepšení svých dotací, a tak majitelé domů mohou získat až 90 tisíc korun na pořízení a instalaci solárního nebo termického systému na ohřev vody. Díky tomu mohou i nízkopříjmové domácnosti snížit své náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí.

Úspory se vyplatí

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky mohou dvoučlenné domácnosti složené například ze seniorů ušetřit až čtyři tisíce korun ročně. U čtyřčlenných rodin využívajících solární ohřev vody se úspora může vyšplhat i přes deset tisíc korun.

Kdo může získat dotace?

Nová zelená úsporám Light je určena nízkopříjmovým domácnostem, které splňují určité podmínky. Žadatelé musí být vlastníky nebo spoluvlastníky domu, ve kterém žijí před 12. zářím 2022. Kromě toho musí spadat do jedné z následujících kategorií: starobní důchodce, invalidní důchodce ve 3. stupni nebo ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Začátek žádosti: Co potřebujete vědět

Žádosti o dotaci mohou být podány elektronicky, a to pomocí Identity občana, datovky, mobilního klíče k eGovernmentu nebo služby MojeID. Žádosti se přijímají prostřednictvím formuláře na webu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí.

Kdo se může ucházet?

Nízkopříjmovými domácnostmi se rozumí ty, které splňují jednu z následujících kategorií: starobní důchodce, invalidní důchodce ve 3. stupni invalidity, osoba pobírající příspěvek na bydlení nebo rodina s dětmi, kde příjem na osobu nepřesahuje 1,5 násobek životního minima.

Přínosy programu

Účastníci programu mohou očekávat roční úspory až deset tisíc korun díky sníženým nákladům na energie. Kromě finanční úspory přispějí také ke snížení emisí skleníkových plynů a ke zlepšení životního prostředí.

Jaké úpravy jsou podporovány?

Mezi podporované úpravy patří zateplení fasády, zateplení stropu, výměna oken, zateplení střechy, zateplení podlahy, výměna vchodových dveří a instalace termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody.

Podpora a poradenství

Energetičtí specialisté z místních akčních skupin (MAS) nebo energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) poskytují bezplatné poradenství a pomoc při výběru vhodných stavebních úprav. Odborný posudek a zpráva o provedených opatřeních jsou rovněž zajišťovány těmito odborníky, což zjednodušuje celý proces žádosti.

Zdroj: YouTube

Kdy žádat a jaký je termín pro realizaci?

Žádosti můžete podávat jak před provedením stavebních úprav, tak v jejich průběhu nebo dokonce zpětně. Důležité je dodržet termín pro realizaci úprav, který činí nejpozději dvanáct měsíců od přidělení dotace. Ve zvláštních případech lze lhůtu ještě až o šest měsíců prodloužit.

Financování a budoucnost Nové zelené úsporám Light

Program je financován z Modernizačního fondu, jehož celková hodnota má do roku 2030 dosáhnout zhruba 55 miliard korun. Z toho je na program HOUSEnerg, tedy Novou zelenou úsporám Light, vyčleněno 1,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí je připraveno prostředky navýšit, pokud bude o dotace zájem.

Co dál?

Nová zelená úsporám Light je jedinečná příležitost pro nízkopříjmové domácnosti, které chtějí snížit své náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Neváhejte a získejte informace o tom, jak se přihlásit a získat dotaci na zelenější život. Klasická Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace budou pokračovat, a my vás budeme informovat o všech novinkách.

Nechte se inspirovat a přidejte se k těm, kteří díky Nové zelené úsporám Light investují do úsporných a ekologických řešení pro svůj domov. Společně můžeme přispět k lepšímu životnímu prostředí a snížit náklady na energie!

Foto: Shutterstock, zdroj: Novazelenausporam, HN