16/07/2024

Každý zaměstnanec se logicky zajímá především o to, jaká částka mu přijde každý měsíc od zaměstnavatele na jeho bankovní účet. Ve skutečnosti ale stojí svého zaměstnavatele více, a ne nezanedbatelně. Kolik konkrétně stojí firmu zaměstnanec, který pobírá průměrnou mzdu?

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance

Co všechno musí zaměstnavatel platit? Předně je to samozřejmě vlastní mzda, to je ona částka, kterou si jako zaměstnanci kontrolujeme jednou za měsíc na svém účtu. Kromě toho je ale zaměstnavatel povinen odvádět za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Existují samozřejmě i další náklady, které se se zaměstnancem pojí. Je třeba mu samozřejmě poskytnout podmínky pro práci, pracovní nástroje, kancelář, ochranné pomůcky atd., samozřejmě podle charakteru práce.

Zaměstnanec má také logicky nárok na dovolenou, při výpočtu měsíčních nákladů na zaměstnance je tak třeba brát v potaz spíše roční náklady dělené 11 měsíci, nikoliv 12. Jeden měsíc (pokud se zaměstnavatel rozhodne dát zaměstnanci více než 4 týdny dovolené tak i více), stráví zaměstnanec na dovolené a nevytváří tak zisk, povinnosti zaměstnavatele jsou ale stále stejné.

Foto: Shutterstock

Konkrétní náklady na zaměstnance

Povinné odvody činí 24,8 procenta z hrubé mzdy (sociální pojištění), resp. 9 procent z hrubé mzdy (zdravotní pojištění). Koeficient, kterým je třeba hrubou mzdu vynásobit, tak činí 1,338. Pokud vezmeme průměrnou hrubou mzdu ve výši 40 353 Kč a vynásobíme jí tímto koeficientem, dostaneme mzdové náklady 54 000 Kč.

Vezmeme-li v potaz zmíněnou čtyřtýdenní dovolenou, dostaneme se na částku přes 60 000 Kč za každý měsíc, kdy zaměstnanec generuje firmě zisk. Tato částka může být samozřejmě vyšší, pokud se firma rozhodne nabídnout zaměstnanci nejrůznější benefity a pokud započítáme i náklady, které se pojí s nutností poskytnou zaměstnanci pracovní pomůcky a další výše zmíněné prostředky.

Taková jsou tedy částky, které musí zaměstnanec firmě přinášet, aby se jí vyplatilo jej zaměstnávat.

Foto: Shutterstock, zdroj: accace, Finance, Kurzy