24/06/2024

Německo je pro Norsku a Velké Británii třetí největší evropský trh pro elektromobily. V těchto zemí mají elektromobily různá privilegia, aby si jej občané koupili. Například v Norsku jsou elektromobily zcela osvobozeny od daní a mají přístup ke speciálním jízdním pruhům.

Přelomový rok 2020

Německo zaznamenalo velký nárůst elektromobilů hlavně v roce 2020, což bylo převážně díky finančním pobídkám pro elektromobily a zavedením nových norem emisí v Evropské unii. Ač cena elektřiny i v Německu roste, je pro německé řidiče stále výhodnější než pohonné hmoty. Elektromobily jsou v Německu osvobozeny od daně z pohonných hmot a existuje několik programů pro podporu nákupu elektromobilu a instalaci nabíjecích stanic. Například jednou z výhod pro občany je finanční podpora pro nákup elektromobilů a hybridních vozidel. Příspěvek se skládá z příspěvku od státu a od výrobců automobilů.

Umweltbonus – environmentální bonus

Tento bonus byl velmi často zneužíván obchodníky, kteří automobil povinnou dobu vlastnili a poté jej prodali. Německo se proto rozhodlo dotace na nákup nového elektromobilu snížit z 214.000,- Kč na maximálně 160.000,- Kč. Povinná doba vlastnění automobilu, aby byl získán příspěvek je půl roku, po půl roce bývá velká část automobilů prodána do jiného evropského státu. Průzkum Centra automobilového managmentu z roku 2022 ukazují, že bylo v Německu nově zaregistrováno přes 470 tisíc elektromobilů, ale fakticky v Německu zůstalo jen 394 tisíc. Nejvíce se prodávají značky Tesla, ale také Audi, BMW a Mercedes-Benz.

Foto: Shutterstock

Nové podmínky pro koupi

Díky těmto podvodným nákupům a zneužívání dotací, daňový poplatníci zaplatili přes devět miliard korun. Německo tak jedná o nových pravidlech pro poskytování dotací. V současné době jsou podmínky upraveny tak, že byla snížena dotovaná částka a minimální doba držení vozidla byla navýšena na jeden rok. Upravení podmínek ale odrazuje vážné zájemce o koupi elektromobilu a to zejména z finančního hlediska. Možná si ale Německo vezme příklad i jiných zemí, jak své občany motivovat ke koupi.

Foto: Shutterstock, zdroj: electrek, DW