09/12/2023

Cheopsova pyramida je jedním ze sedmi divů světa. Obklopuje ji mnoho neznámého, čemuž se věnuje mnoho archeologů, vědců a dalších odborníků. Někteří se věnují metodám a způsobům stavby, jiní obdivují inženýrské schopnosti Egypťanů. Španělský architekt Miguel Perez Sanchez se více než deset let věnuje výzkumu, kde sestrojuje původní model pyramidy. Podle něho na vrcholku byla koule zhruba o průměru dvou metrů. Svoje teorie ukazuje na počítačovém modelu, který sám sestrojil.

Zlatá koule Velké pyramidy

Největší pyramida v Egyptě, která se nachází na pyramidovém poli Gíza na předměstí Káhiry původně sloužila jako hrobka egyptského panovníka Chufua. Proto se jí také říká Chufuova pyramida. Pyramida však nemá klasický jehlanový tvar. Z tohoto důvodu zde za druhé války byla vybudována protiletecká pozorovatelna. Sanchez se domnívá, že dříve byla nahoře zlatá koule, která měla symbolizovat staroegyptský posvátný symbol – Oko Hora.

Důkazy Sancheze o komunikaci s vesmírem

Podle Sanchezova výzkumu byla velikost koule proporční ke Slunci a k nejjasnější hvězdě Sirius. Koule měla průměr 2,7 metrů, což se rovná hodnotě Eulerova čísla. Sanchez si proto myslí, že Egypťané vystavěli pyramidu na základě matematických, geometrických a astronomických výpočtů. Dokazovat to má také fakt, že povrch pyramidy je 100 000krát větší než hodnota pí.

Zdroj: YouTube

Kritika Sancheze

Kontroverzní teorie španělského architekta však sklidila i velkou kritiku. Odborníci uvádějí, že se opřel o chybný měrný systém a špatně převedl jednotky. Je podle nich tedy nemožné, aby docházelo k nějakému srovnání se Zemí, vzhledem k chybným propočtům. Vědci také předpokládají, že navrchu pyramidy byl spíše zlatý jehlan, který měl zdůrazňovat bohatství a slávu faraonů. Také ale měl shromažďovat energii z vesmíru, takže přece jen nějaké vazby s astronomií, hvězdami i vesmírem přiznávají.

Foto: Shutterstock, zdroj: YouTube, AnomAlien, NationalGeographic