26/02/2024

V loňském roce se Evropa otřásla pod náporem raketově rostoucí inflace. Ta byla tažena mimo jiné i zvyšujícími se cenami energií. V dnešní době jsou již tyto rekordně vysoké ceny energií minulostí, což ale neznamená, že jsou snad energie levné. Existuje navíc stále určitá míra nejistoty a obav z návratu turbulencí na trh, ať již z geopolitických nebo jiných příčin. Výsledkem je rekordní zájem lidí o instalaci solárních panelů na střechy domů, který nejen, že neustává, ale bude se ještě navyšovat.

Zájem je obrovský

Instalace fotovoltaických panelů zažívá historický boom. Snaha o maximální nezávislost na vnějším trhu s energiemi motivuje domácnosti k tomu, aby si toto řešení pořizovali. Počty objednávek instalací solárních panelů vyrostli v loňském roce řádově o stovky procent a pořadníky jsou nyní dlouhé jako nikdy předtím.

Mohlo by se možná zdát, že exploze zájmu o fotovoltaiku v letošním roce pomine z důvodu významného poklesu cen energií, ale i očekávané ekonomické recese. Analytici však odhadují budoucí vývoj spíše opačně. Důvodů pro to mají hned několik.

Proč zájem o soláry neklesne?

Prvním důvodem pro předpoklad toho, že zájem o solární panely neklesne, tkví v tom, že stále panuje stav nejistoty z budoucího vývoje. Druhým důvodem je potom stále častější snaha o zodpovědný přístup směrem k životnímu prostředí. K tomu navíc vybízí i vláda skrze své dotační programy jako je např. Nová zelená úsporám. Tím vůbec nejvýznamnějším důvodem bude ale jedna dlouho očekávaná změna legislativy.

Foto: Shutterstock

Co se změní?

Lze očekávat, že v platnost vejde nová legislativa, která umožní lidem i firmám instalovat solární elektrárny o výkonu do 50 kWp, jinými slovy možný instalovaný výkon se navýšý hned pětkrát. Ačkoliv tuto změnu majitelé běžných rodinných domů využijí jen těžko, minimálně u firem lze očekávat větší zájem. I rok 2023 se tak nejspíš ponese v duchu zájmu o solární panely.

Foto: Shutterstock, zdroj: NovaZelenaUsporam, Ekonomickydenik, Hybrid