04/03/2024

Ještě stále většina e-shopů nabízí možnost koupi zboží na dobírku, tedy platbu za zboží až při převzetí. Někdy tato služba bývá zpoplatněna. Následné nepřevzetí zboží na dobírku, ať už z jakéhokoliv důvodu (přehodnocení nákupu, opomenutí, nestihnutí vyzvednutí), vznikly e-shopu náklady, které musí někdo zaplatit. Ve většině případů se zboží vrátí zpět odesílateli a ten musí na své náklady platí dopravu a balné.

Odstoupení od smlouvy?

Dle obchodního zákona, uzavřením kupní smlouvy vzniká povinnost prodávajícího předat kupujícímu předmět kupní smlouvy a povinnost kupujícího převzít tento předmět a zaplatit za dohodnutou cenu. Pokud tak neučiní, vznikají kupujícímu právní následky, které může prodávající vymáhat. Pokud pro nevyzvednutí dobírky není důvod, může kupující požadovat úhradu nákladů na skladování, dopravu a další smluvní pokuty. Je tedy vhodné, aby si kupující, který si svou koupí není jist přečetl i obchodní podmínky daného e-shopu a vzal na vědomí případné následky za nevyzvednutého zboží.

Nevyzvednutí zásilky není odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se rozumí vrácení zboží prodávajícímu bez udání důvodu a získání zpět peníze za zboží. Dle zákona má každý kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, některé e-shopy akceptují i například měsíční lhůtu na vrácení zboží.

Foto: Shutterstock

Oprávněné nepřevzetí dobírky

Jsou situace, kdy je možné bezúhonně balíček nepřevzít. Pokud prodávající avizoval předpokládané doručení a zboží má prodlevu v dodání, je vhodné zkontaktovat e-shop, že z důvodu dlouhé dodací lhůty odstupujete od kupní smlouvy. Samotná prodleva v dodání nemusí být ale důvodem nepřevzetí zásilky a prodávající tak nemusí důvod akceptovat a požadovat převzetí zboží. Kupující může odmítnout převzít zboží, pokud je balíček viditelně poškozený nebo v něm viditelně chybí nějaké zboží. V takovém případě je nutné ihned kontaktovat prodávajícího a nahlásit mu problém.

Je tedy nutné, aby každý své nákupy promyslel a nevznikali tak zbytečné náklady.

Foto: Shutterstock, zdroj: dtest, Aktualne