26/02/2024

Výměnu hlavního zdroje tepla domácnosti může zapříčinit mnoho důvodů. Rostoucí ceny energií, závislost na zemním plynu, ekologičtější vytápění, úspora nákladů patří mezi ně. Ministerstvo životního prostřední nyní spouští dotační program, který usnadní výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo.

Neekologické kotle za tepelná čerpadla

Ministerstvo prozatím spustilo program Nová zelená úsporám, který podporuje výměnu elektrického vytápění nebo kotle na pevná paliva a lokálních topidel (např. kámen). O tuto dotaci lze žádat přes internet před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení prací. Dotace se pohybuje mezi 35 000 až 140 000 korun.

Snížení emisí v rámci Evropské unie

Ministerstvo životního prostředí i ministerstvo průmyslu a obchodu se tak snaží snížit nezávislost na zemním plynu dováženého z Ruska. Dalším důvodem snížení plynu v domácnostech jsou pak emisní požadavky Evropské unie. Ta požaduje do roku 2030 snížit emise v Evropě o 55 %. Opatření se nebudou týkat jen zdrojů tepla, ale snižovat emise bude nutné i v rámci automobilové a letecké dopravě. Státní fond životního prostředí České republiky nyní usiluje o podporu domácností, které změnou kotle snižují uhlíkovou stopu.

Foto: Shutterstock

Dotace na výměnu plynového kotle

V květnu tedy chystá nový projekt, který by měl usnadnit výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. Podmínky dotace zatím ministerstva nezveřejnila, ale měly by být obdobné jako např. při výměně kotle na uhlí. Hlavním důvodem výměn, které podporují, je využívání obnovitelných zdrojů jako jsou větné, fotovoltaické či vodní elektrárny. Ministerstvo chce snížit využívání fosilních paliv, které při spalování vypouští do vzduchu desítky miliard tun oxidu uhličitého, který přispívá ke globálnímu oteplování.

Foto: Shutterstock, zdroj: MZP, SFZP