04/03/2024

Mimořádná i pravidelná valorizace důchodů se týká jak starobního, invalidního, vdovského tak i sirotčího. Pravidelná valorizace důchodu je lednové navyšování výše důchodové dávky s ohledem na růst inflace. Mimořádná valorizace je v případě, pokud inflace roste rychleji a není vhodné čekat až na lednové pravidelné navyšování.

Navýšení procentní výměry

Od června 2023 došlo k navýšení procentní výměry všech důchodů o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. V průměru se starobní důchod zvýší o 755 Kč. Toto navýšení se do důchodového vyplácení propíše automaticky a není potřeba o něho žádat.

Základní a procentní výměra

Od června 2023 došlo k navýšení procentní výměry všech důchodů o 2,3% a o pevnou částku 400 Kč. V průměru se starobní důchod zvýší o 755 Kč. Toto navýšení se do důchodového vyplácení propíše automaticky a není potřeba o něho žádat.

Foto: Freepik

Příspěvek místo mimořádné valorizace

Navyšování důchodů je zatěžující pro rozpočet, letos se na důchod vyplatí o 50miliard více, než se vybere na sociálním pojištění. MPSV pracuje na důchodové reformě. Navrhují zavedení dočasného příspěvku namísto mimořádné valorizace. Nový systém bude zohledňovat růst cen z 60 %. Dočasný příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen. Zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Toto zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu, do valorizace bude také promítána nad rámec inflace jedna třetina růstu reálných mezd, jak tomu bylo do konce roku 2017. 

Návrh MPSV je jedním z kroků důchodové reformy. Její uskutečnění je zcela nezbytné k nastavení dlouhodobě udržitelného systému, který dokáže zajistit důstojné a férové penze nejen dnešním seniorům, ale hlavně budoucím generacím.

Foto: Freepik, zdroj: MPSV, PSP