23/05/2024

Příspěvek na péči dostávají osoby, které se o sebe nedokážou v plné míře postarat na to, aby z něj mohly alespoň částečně uhradit potřebnou pomoc. V realitě to však vypadá trochu jinak a tento příspěvek je často vynakládán na úplně jiné účely. Z tohoto důvodu plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nakládání s příspěvky kontrolovat.

Co je příspěvek na péči a na co je určen

Příspěvek na péči mohou získat lidé již od jednoho roku věku v případě, že je jejich zdravotní stav dlouhodobě nepříznivý a oni potřebují pomoc při zvládání každodenních činností. Osoby, jimž je tento příspěvek přiznán mají tyto finance vynaložit na uhrazení pomoci, kterou jim může poskytovat osoba jim blízká, asistent sociální péče, poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Výše příspěvku se dělí na 5 stupňů dle počtu nezvládaných životních potřeb a pohybuje se v rozmezí od 880 Kč do 19 200 Kč. V současnosti přitom na tyto příspěvky odchází ze státního rozpočtu zhruba 37 miliard Kč a má na něj nárok 370 000 osob.

Foto: Shutterstock

Na co ho lidé reálně používají

Dle čtenářky ZdraveZpravy.cz, která je zároveň pečovatelkou prý senioři tyto příspěvky z velké části používají například na podporu svých rodinných příslušníku, kteří o ně ale nepečují a nemají proto na tyto peníze ze zákona nárok. Žádná kontrola ze strany státu přitom v současnosti neexistuje, řeší se pouze revize výšky příspěvku na základě podaných podnětů ze strany lékařské posudkové služby, okresní správy sociálního zabezpečení nebo podnětů podaných zvenčí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí o těchto praktikách ví, a proto zvažuje legislativní změny, které by spočívaly ve větší kontrole nakládání s příspěvkem. Chtějí se přitom zaměřit zejména na kvalitu poskytnuté domácí péče. V současné době však neexistují žádné konkrétní kroky a řešení

Foto: Shutterstock, zdroj: Zdravezpravy, MPSV