27/05/2024

Přemýšleli jste občas o tom, jak dlouho může zůstat otevřena pojistná událost? Pokud máte za to, že se pojišťovna chce svých případů zbavit co nejrychleji, máte samozřejmě pravdu. To samo o sobě ale neznamená, že snad nemohou pojistné události zůstat otevřeny opravdu velmi dlouho. V České republice mají pojišťovny aktivní případy z doby, kdy velká většina z nás ještě nebyla ani na světě. Jak je to možné?

Nejstarší aktivní případy

České pojišťovny mají stále otevřené celkem čtyři pojistné události, které nastaly v 50. letech. Ta vůbec nejstarší z nich se váže k dopravní nehodě, která se udála 1. dubna 1953, tedy před dlouhými sedmdesáti lety.

Kromě zmíněných čtyř událostí z padesátých let řeší pojišťovny i 22 případů z let šedesátých. Na první pohled to vypadá zajímavě, možná až neuvěřitelně. Pokud se však nad situací zamyslíte, zjistíte, že vlastně nejde o nic neočekávatelného.

Foto: Shutterstock

Dlouhé plnění

Pojistné smlouvy jsou různé, a ne vždy jsou postaveny tak, že je jejich plnění jednorázové. Poměrně často má plnění pojistných smluv podobu pravidelných, resp. dlouhodobých dávek. Tyto případy jsou nejčastěji spojeny s nehodami, po nichž zůstávají postiženým dlouhodobé následky.

V takových případech jsou lidem dlouhodobě hrazeny léky, nezbytné návštěvy lékař apod. Stejně tako může mít plnění podobu pravidelné měsíční renty. Pokud si tento fakt uvědomíme, dojdeme k poznání, že vlastně není tak divné, že se některé pojistné smlouvy reálně uzavírají až po dlouhých desítkách let, neboť jejich plnění končí vlastně až smrtí poškozeného.

To je nepochybně případ i zmíněných desítky let trvajících smluv. V padesátých letech došlo k nehodám, jejichž následky si nesou poškození dodnes, a velmi pravděpodobně se jich již nikdy nezbaví. Pojišťovna pak v takovém případě své závazky plní opravdu dlouho.

I když ale může představa desítky let trvající měsíční renty vypadat na první pohled lákavě, je nade vší pochybnost, že za utrpení a poškození zdraví při nehodě to opravdu nestojí a nikdo rozumný by si nic takového neměl přát.

Foto: Shutterstock, zdroj: Life24, ZlataKoruna