15/06/2024

V České republice stále více důchodců volí možnost přivydělat si i po odchodu do důchodu. Ale jaká pravidla platí pro práci v důchodu? Jak si mohou zvýšit důchod, když pracují? A jaká jsou omezení pro předčasné důchodce? Přinášíme vám podrobný přehled, který vám pomůže se v této problematice zorientovat.

Neomezené možnosti práce pro starobní důchodce

Všichni, kteří již čerpají klasický starobní důchod, mohou neomezeně pracovat a vydělávat si jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pro seniory je důležité vědět, že za práci, ze které odvádějí sociální pojištění, mají po určité době nárok na zvýšení důchodu.

Podle Terezy Koukolové, mluvčí České správy sociálního zabezpečení, se důchod zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti po datu přiznání starobního důchodu. Do těchto 360 dnů se však nezapočítává doba neplaceného volna, neomluvené absence, dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena domácnosti ani pobírání dalších dávek nemocenského pojištění.

Je důležité si uvědomit, že zvýšení důchodu není automatické. Pracující důchodce musí sociální správu o zvýšení důchodu písemně požádat. Tento krok je možné provést osobně na pobočce nebo elektronicky.

Praktické zkušenosti pracujících důchodců

Eva, která odešla do důchodu před třemi lety a stále pracuje, vysvětluje jednotlivé kroky: „Hlídám si odpracovaných 360 dnů, následně požádám zaměstnavatele, aby sociální správě poslal můj evidenční list a doložil tak, že jsem je skutečně odpracovala. Vyplním žádost o zvýšení důchodu a přes datovou schránku ji odešlu.“

Do 30 dnů od podání žádosti přichází vyrozumění o zvýšení důchodu, které je přesně po 360 dnech práce. Toto navýšení není velké, pohybuje se v řádech desítek korun. Eva dodává: „Za 360 dní se mi důchod zvyšuje o necelých 80 korun měsíčně. Za tři roky se mi důchod zvýšil o zhruba 300 korun měsíčně.“

Podnikání při pobírání starobního důchodu

Podobná pravidla platí i pro důchodce, kteří podnikají. Pokud jejich roční příjmy překročí rozhodnou částku pro účast na sociálním pojištění, mají nárok na zvýšení důchodu po 360 odpracovaných dnech. Pro letošní rok je tato částka stanovena na 105 520 korun. Pokud si vydělají méně, nemusí platit sociální pojištění, ale nemohou ani žádat o zvýšení důchodu.

Odložený důchod jako výhodná alternativa

Stát nabízí větší ocenění práce těm, kteří si sice odchod do důchodu odloží, ale nadále pracují. Procentní výměra důchodu se jim zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku. Pro průměrného důchodce to znamená zhruba 250 korun měsíčně navíc za přibližně čtvrtletí.

Foto: Shutterstock

Pravidla pro předčasné důchodce

U předčasných důchodů platí přísnější pravidla. Předčasný důchodce si může přivydělat, ale jeho výdělek nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Možnou alternativou je práce na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ), ovšem s určitými finančními limity. U DPP je to limit 10 000 korun měsíčně, u DPČ 4000 korun měsíčně.

Předčasný důchodce může rovněž podnikat jako OSVČ, ale jeho roční čistý zisk nesmí překročit 105 520 korun. Tato omezení platí jen do dosažení důchodového věku, po kterém mohou pracovat bez omezení jako řádní starobní důchodci.

Nové motivace pro pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zvýšit finanční motivaci pro pracující důchodce. Součástí důchodové reformy je sleva na sociálním pojištění. Pracujícímu důchodci se díky tomu zvýší čistý výdělek o 6,5 %. Při hrubé mzdě 20 000 korun měsíčně to znamená navýšení o 1300 korun, při průměrné mzdě téměř 44 000 korun o 2800 korun měsíčně.

Tato změna přináší okamžitý finanční benefit a odbourává složité dopočítávání zvýšení důchodů za odpracované roky. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že cílem je, aby důchodci zůstávali na pracovním trhu a přispívali svou prací, třeba na zkrácené úvazky.

Přínos pro zaměstnavatele a úředníky

Pro zaměstnavatele tato změna znamená nové povinnosti související s administrací slev na pojistném, ale už nebudou muset vést důchodovou evidenci. Slevu na pojistném budou moci využít i důchodci podnikající jako OSVČ, pro které se pojistné sníží na 22,7 % z vyměřovacího základu.

Reformu by měla projednat vláda a poslanecká sněmovna, což by mělo vést k většímu počtu pracujících důchodců na trhu práce, což je důležité pro dobu zvýšené poptávky po zaměstnancích.

Foto: Shutterstock, zdroj: CSSZ, portal.gov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *