22/05/2024

Zákoník práce prošel důležitou změnou, která má výrazný vliv na pracovní život zaměstnanců v České republice. Poslanci nedávno schválili novelu zákona o práci v původní podobě, odmítli pozměňovací návrhy senátorů. Co tato novela přináší a jaké jsou její důsledky?

Změny ku prospěchu rodinnému životu

Jednou z nejvýznamnějších změn je prodloužení rodičovské dovolené. Dříve trvala mateřská dovolená 28 týdnů, nyní se prodlužuje na 37 týdnů. Tato změna dává rodičům více času na péči o své děti, což může mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich vývoj. Navíc, prodloužení mateřské dovolené umožní rodičům poskytnout dětem více péče a pozornosti v raném věku.

Další významnou změnou je povinnost zaměstnavatelů umožnit home office, pokud to je možné. Tato změna byla zavedena v reakci na pandemii COVID-19 a stala se důležitou součástí pracovního života. Dovoluje zaměstnancům pracovat z pohodlí svých domovů a zároveň pomáhá omezit šíření nemocí. Tato novinka dává zaměstnancům více flexibility a možností lépe skloubit pracovní a rodinný život.

Další významnou změnou je možnost práce z domova pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečující o dítě do devíti let nebo osoby pečující o závislé osoby. Zaměstnavatelé budou povinni písemně odůvodnit, pokud zamítnou tuto žádost.

Dovolená pro dohodkáře a prolomení digitalizace

Změny se týkají i pracovních dohod (DPP a DPČ). Dohodáři budou mít od roku 2024 nárok na dovolenou, což je důležitý krok směrem k lepšímu zajištění jejich práv. K tomu, aby získali nárok na pracovní volno, budou muset odpracovat určitý počet hodin u zaměstnavatele. Navíc, za každých 20 odpracovaných hodin budou mít právo na příplatek za práci o víkendech, svátcích a v noci.

Novela také umožňuje uzavírat pracovní smlouvy elektronicky, což zjednodušuje proces uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. To přináší výhody zejména v době digitalizace.

Foto: Shutterstock

Snaha o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

Zákoník práce se tak přizpůsobil moderním trendům a potřebám zaměstnanců. Novela má za cíl zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což by mohlo mít pozitivní dopad na pracovníky i zaměstnavatele. Je však třeba poznamenat, že některé změny byly zavedeny na základě nařízení Evropské unie, a Česká republika byla povinna je implementovat. Bude zajímavé sledovat, jak se tyto změny projeví v praxi a jak budou zaměstnavatelé a zaměstnanci reagovat na nové podmínky pracovního trhu.

Foto: Shutterstock, zdroj: MPSV, Pravoprovsechny