19/07/2024

Představte si, že posíláte peníze ne přes číslo bankovního účtu, ale přes číslo mobilu. V Česku to brzy bude realita, a to díky novým pravidlům od České národní banky (ČNB).

Co nás čeká?

  • Platby mohou být provedeny přes číslo mobilního telefonu místo bankovního účtu.
  • Služba může být spuštěna již 30. října.
  • ČNB bude mít na starost klíčový registr k platbám a dohled nad systémem.
  • Budoucí rozšíření může zahrnovat i e-mailové adresy.

Historie Již v únoru 2021 se začalo o nové službě mluvit na webu Peníze.cz. Původní odhady České bankovní asociace uváděly spuštění v prvním čtvrtletí roku 2022.

Klíčové body nové služby

Platební systém na číslo mobilu – nyní můžete posílat peníze jednoduše pomocí čísla mobilního telefonu místo tradičního bankovního čísla účtu.

Zahájení služby – služba je připravena k zahájení 30. října podle pravidel ČNB.

Jak to funguje? – stačí znát číslo mobilu příjemce. V budoucnosti by mohl být systém rozšířen o další kontakty, např. e-mailové adresy.

Dřívější očekávání – ačkoli se očekávalo, že služba bude spuštěna již na začátku roku, došlo k zpoždění kvůli koordinaci mezi bankami a ČNB.

Limit 5000 korun – maximální výše jednotlivé platby je nastavena na 5000 korun, ale banky mohou tento limit snížit.

Platby jen v Českých korunách – služba zatím funguje jen pro platby v místní měně.

Fáze implementace – služba se zpočátku spustí pouze pro fyzické osoby a OSVČ, ale banky uvažují o rozšíření pro právnické osoby.

Podmínky – k přijímání plateb na číslo mobilu je potřeba registrace v ČNB, zatímco k odeslání platby registrace není nutná.

Bezpečnost – při platbě na číslo mobilu se zobrazí jméno a příjmení příjemce pro ověření.

Kdo se zapojí? – většina českých bank vyjádřila zájem o zapojení do nového platebního systému.

Foto: Shutterstock

Bezpečnost a transparentnost

  • Po zadání částky k platbě si odesílatel může ověřit správnost účtu podle jména a příjmení příjemce.
  • Klient je povinen zkontrolovat název účtu příjemce platby před odsouhlasením.

Co si od toho slibovat?

Tato nová služba představuje revoluci v platebním styku. Díky jednoduchosti a snadnému přístupu má potenciál stát se populárním způsobem, jak odesílat a přijímat platby, zejména pro mladší generaci, která je více přizpůsobena technologii.

Navíc, jak uvádí Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace pro platební styk, nový systém by mohl přinést méně chyb způsobených kopírováním nebo přepisováním čísla účtu. V důsledku toho může dojít k rychlejšímu a hladšímu platebnímu styku, což je vítězství jak pro banky, tak pro jejich zákazníky.

Závěrem, ačkoli nový systém stále prochází počátečními fázemi implementace a může čelit některým výzvám, výhody, které přináší, zejména v oblasti pohodlí a efektivity, zdánlivě převažují nad potenciálními překážkami. Jistě bude zajímavé sledovat, jak se bude tato služba vyvíjet a jak si ji zákazníci oblíbí v nadcházejících měsících a letech.

Foto: Shutterstock, zdroj: Mesec, CNB