26/02/2024

V současné energetické krizi, kdy ceny plynu a elektřiny stoupají do nekonečných výšin, představuje topení dřevem a štěpkou pro mnoho lidí jediný cenově dostupný způsob, jak tuto zimu neumrznout. Vypadá to ale, že se i tomuto způsobu budeme nuceni do budoucna vyhnout.

Vědci varují přes emisemi

Vytápění dřevem či výrobky z něj, by se mohlo zdát jako poměrně ekologický způsob. Vědci ale upozorňují na to, že nahradit fosilní paliva dřevem není řešením. Tito vědci naléhají na Evropskou unii, aby přestala nahlížet na dřevo, jakožto uhlíkově neutrální zdroj a odklonila se od podpory vytápění dřevem. EU dle jejich názoru nepodniká v tomto směru potřebné kroky a neposkytuje ani dostatečné informace o tom, jaký má spalování dřeva vliv na životní prostředí. Dřevo totiž podle nich způsobuje více uhlíkového znečištění než fosilní paliva za předpokladu, že se vezme v úvahu jeho nižší výhřevnost a s tím související nutnost vyšší spotřeby.

Například ve Velké Británii se již obávají vzniku míst s velmi vysokou mírou znečistění vzduchu způsobených pálením dřeva. Lidé si totiž často neuvědomují, že i kouř vzniklý pálením přírodní látky, jako je dřevo může být nebezpečný.

Foto: Shutterstock

Další nebezpečí dřeva

Kromě samotného pálení dřeva může přinášet negativní vliv i jeho samotná těžba, kdy dochází ke kácení velkých lesních ploch, což způsobuje ohrožení biodiverzity a divoké zvěře, pro kterou jsou lesy jediným domovem.

Další velký problém představují také neuhlíkové emise ve formě prachových částic, které se při pálení třeba uvolňují do vzduchu, kde dochází k jejich vdechování. Tyto prachové částice představují nebezpečí v tom, že pronikají do těla a nenávratně poškozují naše zdraví. Nebezpečné jsou zejména pro srdce a plíce, a navíc se jedná o karcinogenní látky. Vědci se proto shodují, že by se krbová kamna měla prodávat s upozorněním na vylučování těchto částic do vzduchu. Naprosto nevhodné topit krbovými kamny je přitom v domácnostech, kde žijí malé děti nebo staří lidé, kteří jsou na prachové částice nejvíce náchylní.

Foto: Shutterstock, zdroj: Euractiv, Savemoneycutcarbon, LandClimate