23/07/2024

Důchodová reforma přináší novinky i do oblasti vdovských a vdoveckých důchodů. Jednou z významných změn je prodloužení doby pro obnovení nároku na tyto důchody. Tento krok by mohl významně ovlivnit životy mnoha pozůstalých.

Změny v oblasti vdovských a vdoveckých důchodů

Vdovský nebo vdovecký důchod je standardně přiznáván po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Po uplynutí této doby náleží důchod pouze v přesně vymezených případech. Podle současné legislativy může být důchod obnoven, pokud dojde ke splnění zákonných podmínek do dvou let po zániku nároku. Důchodová reforma však přichází s novinkou, která tuto dobu prodlužuje na pět let.

Tato změna znamená, že vdovský nebo vdovecký důchod bude moci být obnoven více lidem, což je krok zpět k opatřením, která platila do roku 2012. Toto prodloužení přináší větší flexibilitu a jistotu pro pozůstalé, kteří se mohou ocitnout v obtížné životní situaci i po několika letech od úmrtí partnera.

Mýty kolem vdovských a vdoveckých důchodů

S vdovskými a vdoveckými důchody je spojeno mnoho mýtů a nejasností. Často se lidé mylně domnívají, že tyto důchody jsou přiznávány automaticky nebo že jsou vypláceny natrvalo. Pojďme si tyto omyly objasnit.

  1. Důchod se nepřiznává automaticky – O vdovský či vdovecký důchod je nutné požádat. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště žadatele. K žádosti je třeba přiložit doklad totožnosti, úmrtní list a případně další potřebné doklady.
  2. Doba pojištění – Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy manžel/ka zemřel/a následkem pracovního úrazu. Jinak je nutné, aby zemřelý/á splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod.
  3. Společné bydliště není podmínkou – Pro přiznání důchodu je rozhodující trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky, nikoliv společné bydliště.
  4. Důchod není natrvalo – Vdovský nebo vdovecký důchod náleží standardně po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby náleží důchod jen v přesně vymezených případech.
  5. Důchod nenáleží druhům či družkám – Vdovský důchod náleží pouze sezdaným manželům. Nenáleží po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce, ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce.
Foto: Shutterstock

Prodloužení doby pro obnovu důchodu

Důležitou novinkou, kterou přináší důchodová reforma, je prodloužení doby pro obnovu vdovského či vdoveckého důchodu z dvou na pět let. Tento krok umožní obnovit důchod daleko více lidem, kteří splní zákonné podmínky i po delší době od zániku nároku.

Příklad z praxe

Žena ve věku 40 let ovdoví a po roce jí končí výplata vdovského důchodu. Za rok a půl začne pečovat o svého otce, který je závislý na pomoci druhé osoby ve III. stupni závislosti. Tím splní jednu z podmínek a na základě žádosti jí bude důchod obnoven.

Souběh důchodů

Pokud pozůstalý pobírá vlastní starobní nebo invalidní důchod, dochází k tzv. souběhu důchodů. V takovém případě se vyplácí vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu polovina procentní výměry. Základní výměra náleží pouze jednou.

Konkrétní příklad

Žena pobírá starobní důchod 13 550 Kč. Po úmrtí manžela má nárok na vdovský důchod. Procentní výměra jejího starobního důchodu činí 10 000 Kč a vdovského důchodu 6025 Kč. Vyšší procentní výměra důchodu zůstane v plné výši a z nižší se vyplácí polovina, tj. 3013 Kč. Celkem tak bude pobírat 16 563 Kč.

Jaké změny nás čekají u vdovských a vdoveckých důchodů?

Důchodová reforma přináší důležité změny v oblasti vdovských a vdoveckých důchodů, které mohou mít pozitivní dopad na životy mnoha lidí. Vdovský nebo vdovecký důchod bude nyní možné obnovit i po delší době, což poskytne větší finanční jistotu pro pozůstalé.

Foto: Shutterstock, zdroj: Novinky, CSSZ, Podnikatel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *